info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/buco-1.jpg

Dr. JASMIN BUČO

Sarajevo

dipl.ing.građ.

Euro-Asfalt, direktor

Biografija

Rođen je 1979 u Čajniču. Građevinski fakultet (INSA Grande Ecole) završio u Lionu, Francuska, magistrirao geotehničko inžinjerstvo u Edinburgu, Škotska. U Francuskoj sa 27 godina doktorirao tehničke nauke iz oblasti građevinarstva.

Kratko radio u grupaciji Bouygues Construction. Kao građevinski ekspert za infrastrukturu bio uposlen u kompaniji RTE EDF (i.e. Elektroprivreda) u Francuskoj. Tokom boravka u Francuskoj i Velikoj Britaniji uzeo učešće u više značajnih infrastrukturnih projekata. Nakon dolaska u BiH 2008. godine, u svojstvu savjetnika ministra prostornog uređenja učestvovao u izradi zakonskog okvira i tehničke regulative za infrastrukturne građevine od značaja za Federaciju BiH, između ostalog, uredio tehniče propise za oblast građevinarstva, transportne infrastrukture, te kreirao zakonski okvir za pokretanje projekata energetske efikasnosti. Kreator je strategije i novog koncepta cestovnog povezivanja Federacije BiH te uspješno implementira prvi investicioni ciklus izgradnje autoceste iz navedene strategije. Učestvovao u strukturiranju i razvoju JP Autoceste FBiH. Trenutno uposlen u komapniji Euro-Asfalt, kao član uprave društva i direktor Euro-Asfalt Hrvatska.

U akademskom svijetu, Jasmin Bučo je bio asistent na Univerzitetu u Lionu i docent na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te docent na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru. Autor je brojnih publikacija u međunarodnim naučnim časopisima i konferencijama iz oblasti geotehnike i transportne infrastrukture u Evropi, SAD-u, Japanu i Indiji. Trenutni centar interesovanja je model Javno-Privatnog Partnerstva. Uspješno završio više programa usavršavanja u domeni FIDIC ugovaranja i rešavanja sporova u okviru DBF-a (Dispute Board Federation), te projektnog finansiranja infrastrukture na Harwardu u saradnji sa IFC.
Tečno govori engleski i francuski jezik.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH