info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/antonio-sik.jpg

Dr.sc. Antonio Pehar

Zagreb

Docent na Fakultetu za međunarodne odnose i diplomaciju Sveučilišta Hercegovina, Mostar, BiH 

Biografija

Rođen 1966. godine u Mostaru. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Akademsko zvanje magistra znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost stekao 2011. godine na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu obranom teze „Mogućnost političke konstitucije Bosne i Hercegovine na načelima ustavne demokracije“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Tihomira Cipeka. Znanstveni stupanj doktora znanosti stekao 2014. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu obranom doktorske disertacije „Demokracija u podijeljenom društvu – slučaj Bosne i Hercegovine (sociološko-politološki pristup)“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Čedomira Čupića. 

Od 1991. godine počinje suradnju sa pisanim i elektronskim medijima. Bio je dopisnik iz Mostara zagrebačkog dnevnog lista „Večernji list“, novinar i reporter Hrvatske televizije i Hrvatskog radija, kolumnist u tjedniku „Obzor“, komentator u dnevnom listu „Vjesnik“, pisao za „Hrvatsko gospodarstvo“ list Hrvatske gospodarske komore, te bio urednik u poslovnom tjedniku „Privredni vjesnik“.

Vanjski suradnik Odbora za gospodarstvo i Odbora za državni proračun Hrvatskog Sabora bio u mandatu od 1996. do 2000. godine.

Utemeljitelj i predsjednik Centra za međunarodnu suradnju i razvoj – Pro Futuro od 2004. godine.

Utemeljitelj kao i glavni tajnik Hrvatskog instituta za kvalitetu od 2006. do 2008. godine kao u nakladi iste organizacije znanstvenog časopisa Poslovna izvrsnost.

Član Hrvatskog politološkog društva, Centra za međunarodne studije i Atlanskog vijeća Hrvatske.

Autor znanstvene monografije i niza znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim časopisima i zbornicima sa znanstvenih skupova. Kao organizator i kao sudionik sudjelovao u radu preko pedeset znanstvenih skupova, konferencija i simpozija u zemlji i inozemstvu.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH