info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/ivan-sik.jpg

Dr.sc. Ivan Landek, dipl.ing.geod.

Zagreb

Državna geodetska uprava

Specijalni savjetnik u Kabinetu glavnog ravnatelja

Biografija

Ivan Landek rođen je 6. travnja 1958. godine u Slavonskom Brodu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1984. godine, te je na istom Fakultetu 2011. godine magistrirao s radom „Razvoj izrade topografskih karata mjerila 1:25 000 u Hrvatskoj u razdoblju od 1990. do 2010. godine“. Mentor mu je bio prof. dr. sc. Stanislav Frangeš. Na istom Fakultetu doktorirao je 12. lipnja 2017. godine s radom „Unaprjeđenje modela topografskih podataka Republike Hrvatske“. Mentor mu je bio prof. dr. sc. Stanislav Frangeš. Izabran je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području tehničkih znanosti – polje geodezija na Sveučilištu u Zagrebu.

Od 1985. do 1989. godine radi u tvrtkama Geozavod i Hidroelektra iz Zagreba. Od 1989. do 1996. godine radi na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent iz predmeta Fotogrametrija I, II, III. Od 1996. godine do danas zaposlen je u Državnoj geodetskoj upravi. U tom razdoblju obnašao je razne rukovodeće poslove (voditelj službe, načelnik i pomoćnik ravnatelja) u području kartografije i fotogrametrije, a trenutno je Specijalni savjetnik ravnatelja Državne geodetske uprava za državnu izmjeru i infrastrukturu prostornih podataka. U razdoblju 1996. do 1997. godine bio je tehnički urednik Geodetskog lista. U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti je od 1997. do 1999. godine bio Pročelnik komisije za zaštitu okoliša i prostorno planiranje pri Znanstvenom vijeću za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju, od 2014. do 2018 godine je bio član uređivačkog odbora znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju, a trenutno je od 2018. godine pročelnik Sekcije za zaštitu okoliša i prostorno planiranje. Od 2001. do 2005. godine, bio je član Upravnog vijeća Hrvatskog geodetskog instituta, a od 2005. do 2010. godine bio je predsjednik Upravnog vijeća. Od 2015. do 2017. godine je bio glavni urednik biltena „Vizura“ kojeg izdaje Državna geodetska uprava. Od 2008. godine je dopredsjednik Hrvatskoga kartografskog društva. Glavni je delegat Republike Hrvatske u European Spatial Data Research (EuroSDR) od 2007. godine, te delegat Republike Hrvatske u International Cartographic Association (ICA) od 2003. godine. Radio je kao konzultant 2014. godine na projektu „Strategija razvoja službene kartografije u Federaciji Bosne i Hercegovine“. Od 2021. godine je suradni član Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (IANUBIH)

Trenutno je član povjerenstva za izradu „Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske“, član je „Hidrografsko-navigacijskog vijeća Republike Hrvatske“, član je „Nacionalnog odbora za strategiju upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem“, član je Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem te izradu i provedbu strategije (Nacionalni odbor),te je član  Stručne radne skupine za koordinaciju i praćenje normativnih i operativnih aktivnosti vezanih za izradu nacrta Pravilnika o sadržaju prostornih planova nove generacije (ePlanovi).

Urednik (autor) je dvije monografije, jedne knjige, jednog udžbenika za studente (u pripremi)  i Geodetsko geoinformatičkog rječnika, te je samostalno ili u koautorstvu objavio oko 100 znanstvenih i stručnih radova u tuzemstvu i inozemstvu.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH