info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/mujakic.jpg

Dr.sc. MUHAMED MUJAKIĆ

Sarajevo

Pravnik, doktor pravnih nauka i naučni savjetnik pri Pravnom institutu u BiH/izvršni direktor Nezavisnog operatora sistema u BiH od 2018

Osnivač Pravnog instituta u BiH i prvi direktor 2010 – 2018

web site: www.lawinstitute.ba

Biografija

Muhamed (Ibrahim) Mujakić rođen je 1981. godine u Bihaću. Studirao je pravo i ekonomiju na Univerzitetu u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te završio Poslovnu školu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Završio je i Političku školu Vijeća Evrope u Strazburu. Magistrirao je iz oblasti državnog i javnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Doktorirao je pravne nauke iz oblasti međunarodnog i ustavnog prava na Američkom univerzitetu u BiH. Očekuje odbranu druge doktorske disertacije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (tokom 2021. godine) iz oblasti politologije. Položio je pravosudni ispit pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine te sreučni ispit pri Agenciji za državnu službu. Oženjen je i otac dvoje djece.

Od 2018. godine obnaša funkciju izvršnog direktora Nezavisnog operatora sistema BiH za električnu energiju. Prethodno je radio u Službi za poslove sa strancima pri Ministarstvu sigurnosti BiH u Ministarstvu civilnih poslova BiH, na Fakultetu za upravu u Sarajevu te Uredu registrara Suda Bosne i Hercegovine.

Jedan je od osnivača naučno-istraživačke organizacije Pravnog instituta u Bosni i Hercegovini i naučni istraživač pri istom. Autor je preko 20 stručnih i naučnih članaka i priloga objavljenih u stručnim časopisima u zemlji i inozemstvu. Autor je monografije “Lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini”, izdavač Pravni institut u BiH, 2014. godina;  „Pravni aspekti lokalne samouprave u BiH“, izdavač Službeni list BiH 2011. godine te koautor „Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine“, izdavač Konrad Adenauer fondacija 2008. godine. Bio je stipendista Konrad Adenauer fondacije i učesnik više međunarodnih naučnih i stručnih konferencija, simpozijuma i savjetovanja. Bio je član više odbora, komisija i drugih organa vlasti kao i organizacija civilnog društva. Od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine izabran je na počasnu dužnost sudije porotnika Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Sudija je arbitar pri Arbitražnom sudu Vanjskotrgovinske komore BiH.

Boravio je u studijskoj razmjeni državnih službenika 2013. godine u periodu od tri mjeseca (Njemačka-Slovenija-Belgija EU i NATO-Slovenija), u Londonu 2017. godine 20 dana na Fellowship programu UK ambasade u Sarajevu i u SAD 2019. 20 dana, na programu IVLP State Departmenta.

Učesnik je više stručnih i naučnih skupova. Imao je niz stručnih usavršavanja i edukacija u zemlji i inozemstvu od SAD, Azije (Kina i Singapur), Evrope do Afrike).

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH