info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/Dr.-sc.-SEAD-VOJNIKOVIĆ.png

Dr. sc. SEAD VOJNIKOVIĆ

Sarajevo

Redovni profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Biografija

Sead Vojniković je rođen 14.05.1970. godine u Bijeljini. Osnovnu školu je završio u Moroviću (općina Šid, R. Srbija). Srednju eleltrotehničku školu je završio u Bijeljini 1989. godine. Diplomirao je (1995.), magistrirao (2001.) i doktorirao (2006.) na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je 1996. godine biran u zvanje asistenta, 2001. godine u zvanje višeg asistenta, 2006. godine u zvanje docenta, 2010. godine u zvanje varednog profesora, a 2016. godine u zvanje redovnog profesora. Boravio je na većem broju evropskih univerziteta na specijalizaciji ili naučnoj razmjeni u: Njemačkoj, Italiji, Španiji, Švicarskoj, Sloveniji… Obavlja nastavu na Katedri za ekologiju šuma i urbanog zelenila. Angažovan je kao nastavnik i na Poljoprivredno – prehrambenom fakultetu u Univerziteta u Sarajevu.

U svom 25. godišnjem  radnom iskustvu aktivno se bavio pedagoškim i naučno-istraživačkim radom i publicističkim radom. Aktivno je učestvovao kao ekspert, saradnik ili voditelj u velikom broju međunarodnih i domaćih projekata vezanih za tematiku: satelitskog i terestičkog  kartiranja šuma BiH, istraživanja biodiverziteta BiH, održivog gospodarenja šumskim ekosistemima, zaštite prirode BiH… Sudjelovao je u više domaćih i međunarodnih konferencija, simpozija, kongresa, bio pozivni predavač u Mađarskoj akademiji nauka. Obnašao funkciju Šefa Katedre za ekologiju šuma i urbanog zelenila 2012.-2016. Bio je član Upravnog odbora Šumarskog fakulteta 2014.-2016. Prodekan je za međunarodnu suradnju u mandatnom periodu 2016.-2020. Obavljao je funkciju Voditelja doktorskog studija na Šumarskom fakultetu  2016.-2020. godine. Obavljao je poslove glavnog urednika časopisa „Radovi Šumraskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu“ (2012.-2016.). Bio je član više regionalinih ili domaćih redakcija naučnih ili stručnih časopisa. Član je Odbora za prirodne resurse pri ANUBiH. Bio je član Stručne komisije za izradu i praćenje, koordinaciju izrade KEAP-a KS. Član je Savjeta Urbanističkih planova na području Kantona Sarajeva. Bio je u član stručne komisije za pisanje Zakona o šumama FBiH. Član je više NGO-a. Bio je član ili presjednik više komisija za odbranu doktorskih ili magistarskih radova, te mentor za više magistarskih radova. Autor je ili koautor u 10. knjiga ili poglavlja knjiga. Autor je prvog Interaktivnog vodiča za šumsku vegetaciju BiH – Phytosynsyst 1.0. Autor je velikog broja naučnih, stručnih ili popularnih članaka. Osmislio je i napravio je Virtualni muzej šumarstva BiH. Prvi je koautor međunarodno cijenjenog (dvojezično Bosansko-Engleski objavljenog): „Atlasa šumaske vegetacije BiH i susjednih područja“ u suizdanju ANUBiH i Šumarskog fakulteta.  Bio je urednik  publikacije: „Fotomonografija šuma BiH“. Recenzirao je veći broj naučnih članaka i  knjiga.  Trenutno sudjeluje u pripremi realizacije snimanja dokumentarnog filma o urbanim šumama Sarajeva u kanadskoj produkciji. Govori engleski jezik aktivno i ruski pasivno. Amaterski se bavi fotografijom, te je učestvovao na više međunarodnih izložbi. Oženjen je i ima dvoje djece.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH