info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

Dr.sc Sven Alkalaj

Sarajevo

Predstavljam Bosnu i Hercegovinu u Ujedinjenim nacijama, ucestvujuci u radu tijela i agencija kao i specijalizovanih komiteta koji se bave programina Ujedinjenih nacija u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija. Ucestvujem u radu Vijeca sigurnosti kada se razmatraju pitanja vezana za Bosnu i EUROFOR-Althea, te godisnji izvjestaj o radu Haskog tribunala, (presude Radovanu Karadzicu i Ratku Mladicu), kao i pitanja rada medjunarodnog residualnog mehanizma za Haski tribunal nakon prestanka rada UN kriminalnog suda za zlocine pocinjene u Jugoslaviji (ICTY).

Biografija

Biografija

Dr. Sven Alkalaj

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel:     062 577-814

Email: salkalaj@yahoo.com

OBRAZOVANJE

 • Univerzitet u Travniku, Pravni fakultet Kiseljak, Bosna i Hercegovina, 2016                   

            Doktor pravnih nauka – oblast međunarodnog prava              

            Disertacija: Politika Vijeća sigurmosti Ujedinjenih naroda u procesu                 

            međunarodnog priznavanja i izgradnji mira u Bosni i Hercegovini (1992-2010)

 • Univerzitet Harvard,   Kembridž, Masačusets, SAD, 1999 

 Postdiplomski studij za poslovnu administraciju,   Program  za managere

 (u saradnji sa INSEAD, IESE, Stanford Business School i John F. Kennedy School of Government )

 • Univerzitet Harvard, Kembridž, Masačusets, SAD, 1999   

Postdiplomski studij za poslovnu administraciju -Korporativno finansiranje   

 • Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet, Bosna i Hercegovina, 1987              

Magistar  Međunarodnih odnosi i ekonomija – Regionalne integracijae i trgovina sa Latinskom Amerikom

 • Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet, Bosna i Hercegovina 1974 

Inženjer mašinstva 

RADNO ISKUSTVO

 • Docent, Univerziteta u Travniku, Pravni fakultet,Međunarodno pravo, Akademska godina 2016/2017,
 • Gostujući profesor, Univerzitet u Astani, Kazahstan

 Diplomatija i međunarodni odnosi, akademska godina 2012/2013

 • Predavač, Američki univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

“Principi upravljanja” i “Marketing” Akademska godina 2011/2012

MISIJA BOSNE I HERCEGOVINE PRI UJEDINJENIM NACIJAMA U NEW YORKU SAD

STALNI PREDSTAVNIK AMBASADOR

(Avgust 2019 do sada)

             Predstavljam Bosnu i Hercegovinu u Ujedinjenim nacijama, ucestvujuci u radu tijela    

             i agencija kao i specijalizovanih komiteta koji se bave programina Ujedinjenih nacija   

            u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija.

            Ucestvujem u radu Vijeca sigurnosti kada se razmatraju pitanja vezana za Bosnu i    

             EUROFOR-Althea, te godisnji  izvjestaj o radu Haskog tribunala, (presude Radovanu  

             Karadzicu i Ratku Mladicu), kao i pitanja rada medjunarodnog residualnog        

             mehanizma   za Haski tribunal nakon prestanka  rada UN kriminalnog suda za      

             zlocine pocinjene u Jugoslaviji (ICTY).

 GOSTUJUCI PROFESOR      

Gostujući profesor, Ženevska škola za diplomaciju i međunarodne odnose, Ženeva Švicarska, 2015-2019 

Teme:                                                                                                                                             Reforme Vijeća sigurnosti; – Sigurnost u podijeljenom i fragmentiranom svijetu; – Nedavni oružani sukobi i efikasnost odgovora Vijeća sigurnosti . Slučaj   Bosna i Hercegovina.

Izbjegličke krize: politike, strategije, globalne i regionalne implikacije

EKONOMSKA KOMISIJA UJEDINJENIH NACIJA ZA EVROPU (UNECE) Ženeva, Švicarska

PODSEKRETAR i IZVRŠNI SEKRETAR

(April 2012 – april 2014)

Od aprila 2012. do aprila 2014. godine radio sam kao podsekretar generalnog sekretara UN-a i izvršni sekretar UN-ove Komisije za Evropu (UNECE) Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu; Ženeva – Švicarska.

Odgovoran sam dirktno generalnom sekretaruUN-a i vodio jednu od pet regionalnih komisija Ujedinjenih naroda koje se sastoje od pedeset šest država članica na tri kontinenta (Sjeverna Amerika, Evropa i Azija);

UNECE igra važnu ulogu u održivom razvoju regiona promičući usvajanje odgovarajuće strategije koja pokriva pitanja kao što su klimatske promjene, javno / privatno partnerstvo, energija, globalna sigurnost na cestama, okoliš, transport, trgovina, statistika, šumarstvo, stanovanje i upravljanje zemljištem i ekonomska saradnja.

Zastupao sam generalnog sekretara UN-a na brojnim konferencijama i sastancima

Učestvovao kao glavni govornik na brojnim svetskim konferencijama kao što su 2013 Astana Ekonomski forum, 2013 Abu Dhabi Energy Forum, sastanci OSCE-a, OECD-a, Eurostata, Rio + 20 Razvojna Konferencija, 2012 Forum za energetsku efikasnost , Konferencija Zajednice demokratija i ministarski sastanci na visokom nivou širom svijeta.

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ministar (Feb 2007 – 2012)

      Tokom ovog perioda, vodio, upravljao i / ili aktivno učestvovao u sljedećim         

      vanjskopolitičkim prioritetima Bosne i Hercegovine. 

 Bosna i Hercegovina je postala nestalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda      (VSUN) za period 2010-2011

.Kao članica Partnerstva za mir (PfP), Bosna i Hercegovina se angažovala u Intenziviranom dijalogu sa Organizacijom Sjevernoatlantskog sporazuma (NATO), čime je otvorio put pozivu za pridruživanje NATO-vom Akcionom planu za članstvo (MAP).

Bosna i Hercegovina je postala punopravna članica Američko-jadranske povelje 2008. godine i završila uspješno predsjedavanje 2009. godine.

Bosna i Hercegovina je postala član Vijeća za ljudska prava UN-a (UNHRC) od juna 2007. do juna 2010. godine. Uspješno organiziran neformalni sastanak ministara vanjskih poslova EU i zapadnog Balkana u Sarajevu (juni 2010.)

Uspješno organizirana prva  regionalna konferencija Alijanse civilizacija na nivou ministara vanjskih poslova zemalja jugoistočne Evrope u Sarajevu (decembar 2009); Ovaj sastanak rezultirao je usvajanjem Sarajevske deklaracije koja se sada koristi kao referenca u dokumentima Alijanse civilizacija.

Uspostavljeni diplomatski odnosi sa 26 zemalja širom svijeta.

Završene pravne procedure koje vode do zaključivanja sporazuma o delimičnom bezviznom režimu sa Brazilom, Rusijom, Albanijom, Izraelom, Egiptom, Moldavijom, Omanom i Sirijom, Bahreinom, UAE.

Osigurali duže trajanje viza za Sjedinjene Države (period važenja 10 godina) ).

Obezbeđen je status posmatrača u Afričkoj uniji i Međunarodnoj organizaciji frankofonije.

Uspješno organizirano prvo glasanje u diplomatskim i konzularnim misijama za građane BiH koji žive u inostranstvu na izborima u Bosni i Hercegovini.

Aktivno uključen u ekonomsku i kulturnu promociju Bosne i Hercegovine kroz povećan broj izložbi, sajmova i sl

AMBASADA BOSNE I HERCEGOVINE, Brisel, Belgija

Ambasador u Kraljevini Belgiji   

Ambasador- Šef misije pri NATO-u

Ambasador u Velikom vojvodstvu Luksemburg (nerezidentni)                                

(Februar 2004 – februar 2007)

Neki od postignuća:

Poboljšali i dalje razvijali bilateralne odnose između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Belgije.

Radili na institucionalizaciji odnosa i jačanju saradnje između Bosne i Hercegovine i NATO-a, što je rezultiralo pozivom NATO-a da se pridruži programu Partnerstvo za mir (PfP) i ratifikaciji Okvirnog dokumenta između Predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Generalnog sekretara NATO-a (Decembar 2006).Obezbjedili da se NATO i relevantne  vlasti Bosni i Hercegovini uključe u razgovore o reformi odbrane.

.Aktivno sam učestvovao u pregovorima u cilju uspostavljanja NATO Trust fonda za Bosnu i Hercegovinu,kao dio programa NATO-a za pomoć demobilisanim i otpuštenim vojnicima u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine u njihovoj ekonomskoj i socijalnoj reintegraciji

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Priprema za predstojeći mandat, novembar 2003 – februar 2004

Ambasadorske pripreme pred odlazak u Kraljevinu Belgiju, NATO i Veliko Vojvodstvo Luksemburg (nerezidente).

AMBASADA BOSNE I HERCEGOVINE U ORGANIZACIJI AMERIČKIH DRŽAVA, Washington DC, SAD

Ambasador, februar 2000-2003

Posebni doprinosi i postignuća

Bosna i Hercegovina je postala članica Organizacije američihe država (OAS) na nivou posmatrača.

Bosnu i Hercegovinu predstavljena na nivou ambasadora

Uspostavljeni diplomatski odnosi između Bosne i Hercegovine i država članica Organizacije.

AMBASADA BOSNE I HERCEGOVINE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA Vašington DC, SAD 

Ambasador, 1994 – februar 2000

Doprinosi i postignuća:

Aktivno sam učestvovao kao  pregovarač u dva istorijskamirovna pregovora: Vašingtonskom sporazumu (efektivno okončanju hrvatsko-bošnjačkog unutrašnjeg sukoba) i Dejtonskom mirovnom sporazumu (koji je efektivno okončao rat u Bosni i Hercegovini).

Kao prvi ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjene Države sam aktivno doprinijo razvoju i unapređenju bilateralnih političkih, diplomatskih, ekonomskih i vojnih odnosa između dvije zemlje

.Aktivno sam saradjivao sa ključnim donosiocima odluka u izvršnoj i zakonodavnoj oblasti, posebno u Komitetu za vanjske odnose, Odboru za aproprijacije i Odboru za naoružanje na strani Senata iPredstavničkog doma .

U izvršnoj vlasti blisko je sarađivao sa Bijelom kućom, Vijećem za nacionalnu sigurnost, Odjelom za državnu upravu, Ministarstvom obrane, Ministarstvom trgovine, Odjelom za energiju, Odjelom za trezor i nezavisnim agencijama kao što su Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). , EXIM banka, Overseas Private Investment Corporation (OPIC) i dr

Tokom rata u Bosni i Hercegovini (1994-1996) aktivno je učestvovao u pregovaračkom procesu, blisko sarađivao sa UN-om u Njujorku na  formiranju mirovnih snaga. 

Nakon 1995. godine blisko sam sarađivao sa IFOR-om, SFOR-om i NATO-om u Bosni i Hercegovini na izgradnji institucija i razvoju nkon sukoba

Razvijeni diplomatski odnosi sa Kanadom i Južnom i Centralnom Amerikom.

ENERGOINVEST , Bangkok, Tajland

 Direktor predstavništva 1988 – 1994

Odabrani doprinosi i postignuća

Upravljao marketingom i prodajom roba i usluga  Energoinvesta-Sarajevo u Tajlandu, Laosu, Burmi, Kambodži, Maleziji, Indoneziji, Singapuru, Filipinima i Tajvanu.

ENERGOINVEST , Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Pomoćnik regionalnog direktora za Bliski Istok i Daleki Istok, 1985-1988

Preduzeće Energoinvest – Sarajevo je multidisciplinarno inženjersko-proizvodno preduzeće sa dominantnom izvoznom orijentacijom. Bila je vodeća kompanija u bivšoj Jugoslaviji, sa 55.000 zaposlenih, na aktivnostima projektovanja i realizacije kompleksnih postrojenja u zemlji i inostranstvu u oblastima proizvodnje električne energije (termo i hidro), prenosa električne energije, građevinarstva i arhitekture. , hemijska i procesna postrojenja i komunikacione tehnologije.

PETROLINVEST COMPANY, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Direktor projekta i procesni inženjer, 1975-1985

Petrolinvest je inženjerska kompanija sa dugogodišnjim iskustvom u projektovanju i izgradnji kompleksnih industrijskih procesnih postrojenja, u domenu naftne, gasne i petrohemijske industrije. 

Petrolinvest su 1969. godine osnovali ENERGOINVEST Sarajevo i TECHNIP Paris.

Tokom više od 40 godina iskustva, Petrolinvest je realizovao niz pogona i postrojenja u Bosn i Hercegovini, bivšoj Jugoslaviji, Alžiru, Libiji, Iranu,Maleziji itd.

JAVNE GOVORI I PREZENTACIJE            

 Univerzitet Cornell, Ithaca, NY

– Dickinson College, Carlisle, PA- 

– Univerzitet Dayton OH

– Kalifornijski univerzitet, Santa Barbara, Kalifornija

– Univerzitet Harvard, Cambridge, MA

– Američki univerzitet, Vašington DC          

– Fletcher School of Law and Diplomacy, MA     

– Ženevska škola diplomatije i međunarodnih odnosa Švicarska        

– Konferencija UN-a u Brazilu, Rio + 20,        

– Ekonomski forum Astana,       

 – Forum za energetsku efikasnost (Fondacija princa Alberta II Monaka),        

– Ekonomska i socijalna komisija UN-a za Aziju i Pacifik                

– Međunarodna agencija za obnovljivu energiju (IRENA) Abu Dabi, UAE   – i druge brojne    

konferencije širom svijeta.

AKADEMSKE PRIYNANJA I NAGRADE

 

 • Ženevska škola za diplomaciju i međunarodne odnose, Ženeva, Švajcarska, 2014 Počasni Doktor međunarodnih odnosa, honoris causa


 •  Univerzitet u Astani Kazahstan,  2013           

            Počasni profesor ekonomije i međunarodnih odnosa

 

 • Nagrada za slobodu, zahvalnost za doprinos humanizmu, ljudskim pravima i slobodama u Bosni i Hercegovini, Evropi i svijetu    

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Sarajevo, 10. decembar 2003

 

 • Memorijalna plaketa grada Sarajeva, u znak priznanja za doprinos razvoju grada Sarajeva, Skupština grada Sarajeva, april 1985. Godine


 •  Srebrna plaketa za dostignuća Petrolinvesta, Sarajevo, 1984

 

 OBJAVLJENE KNJIGE I ČLANCI

 1. “Politika Vijeća sigurnosti u procesu međunarodnog pravnog priznanja i izgradnje mira u Bosni i Hercegovini (1992. do 2010.),

Knjiga će biti objavljena u septembru 2019. Godine

 1. “Analiza prenosa ovlasti Vijeća sigurnosti prema poglavlju VII Povelje Regionalni sporazumi Ujedinjenih nacija, s posebnim osvrtom na regionalne sporazumeSporazum o upotrebi sile – slučaj NATO-a Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku; Prva godina broj 2 (2016) ISSN 2490-3213
 2. Koautor “Ideologije zločina i genocida” sa dr. Mevludinom Mustafićem.    Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku sa konferencijskog kata   Zove se “Zaštiti mir, sjećamo se stradanja i genocida, Srebrenica 1995-2015.”   ISBN 978-9958-640-56-8
 3. Izgradnja multilateralnih partnerstava; Časopis za pravo i ekonomiju, Univerzitet     Džemal Bijedić Mostar; 2010. 
 4. Stvoriti sistem kolektivne sigurnosti; Review; Univerzitet u Sarajevu 2010. godine.
 5. Bosna braucht EU i Amerika (Bosna bi trebala EU i SAD)     Frankfurter Allgemeine Zeitung, br. 148; 2009.   

STRANI JEZICI

Engleski (odlično), francuski (tečno), i služi se španjolskim i njemačkim.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH