info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/Dr.-sc.-TADO-JURIĆ.png

Dr. sc. TADO JURIĆ

Zagreb

viši znanstveni suradnik
interdisciplinarno polje: politologija – povijest

Biografija

Tado Jurić rođen je 27. srpnja 1979. godine u Brčkom, Bosna i Hercegovina. U Münchenu završava osnovnu školu, a opću gimnaziju u Orašju. Diplomski studij završava 2003.: Filozofski fakultet u Osijeku, Njemački jezik i književnost – Povijest, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku; Poslijediplomski specijalistički studij završava 2008. : Europski studiji: Regionalna suradnja i intergiranje u Europsku Uniju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku; Doktorski studij politologije završava 2012.: Filozofski fakultet Sveučilišta Friedrich-Alexander Nürnberg-Erlangen, Disertacija: „Bosnien und Herzegowina, Serbien und Kroatien auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft – Vergleichsanalyse der Entwicklung der Staatlichkeit und des Europäisierungsprozesses“; mentori: prof. dr. Heiner Bielefeldt, UN-ov povjerenik za ljudska prava, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg i prof. dr. Marie- Janine Calic, dekanica Historicuma Ludwig-Maximilians-Universität München.
Od 2003. – 2006. profesor je njemačkog jezika i povijesti u Srednjoj školi fra Martina Nedića Orašje; Od 2009. – 2013. koordinator hrvatske nastave u inozemstvu, Bavarska; Od 2014 do 2015 viši asistent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku. Od akademske godine 2015./2016. radi kao docent na Odjelu za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Od 2020. sudjeluje i u izvođenju dva kolegija na Odjelu za demografiju i hrvatsko iseljeništvo na Fakultetu hrvatskih studija.

Autor je tri knjige na njemačkom i engleskom jeziku, dva udžbenika i 30 znanstvenih i stručnih radova na njemačkom, engleskom i hrvatskom jeziku.
Aktivno je sudjelovao u radu na više domaćih i međunarodnih znanstvenih kongresa i simpozija u Njemačkoj, Italiji i SAD-u.

Voditelj je i suradnik na više međunarodnih i domaćih znanstvenih Projekata. Bio je recenzent više znanstvenih članaka i diplomskih radova. Kao regionalni stručnjak citiran je u više hrvatskih i europskih medija: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde, Deutsche Welle, Kleine Zeitung, itd.

Google Schoolar:
https://scholar.google.hr/citations?user=LW_m1r0AAAAJ&hl=en
Researchgate.net:
https://www.researchgate.net/profile/Tado-Juric

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH