info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/Dr.-SENAIL-SIVRO.png

Dr. SENAIL SIVRO

Almere, Holandija

Liječnik specijalist, u mirovini

Biografija

Rođen u Vitezu (BiH) 1953. godine gdje sam završio osnovnu školu. Srednju školu i Medicinski fakultet sam završio u Sarajevu.
1977. počeo sa specijalizacijom iz anestezije u Travniku.
1978. prešao u bolnicu Zenica. Specijalistički ispit položio u Zagrebu 1981. i radio na poslovima anestezije i intenzivne terapije, uglavnom hirurških bolesnika.
1984. počeo trening iz opšte hirurgije i do rata radio u intenzivnoj terapiji.
1992. mobilisan i prebačen u Hrasnicu kraj Sarajeva gdje sam organizovao ratnu bolnicu.
1993. ponovo vraćen u Zenicu, gdje sam radio dio vremena, kao anesteziolog i hirurg, a i u intenzivnoj njezi. Te godine smo napravili i prvu laparoskopsku operaciju žućne kese u BiH.
Nakon ovoga sam zbog prijetnji i pritisaka morao napustiti Zenicu i BiH.
1994. počeo sam projekat edukacije i oživljavanja medicinskog service, u okviru organizacije International Medical Corps, u mjestu Kibungo, Rwanda za vrijeme genocida u toj zemlji.
1995. sam počeo rad u AMC Amsterdam, na klinici za hirurgiju, a zatim završio i edukaciju iz traumatologije.
U međuvremenu sam priznat od Kraljevskog udruženja za specijaliste.
Od 1999. sam radio u opštoj bolnici u Almere, Holandija na poslovima opšte hirurgije i traumatologije.
U ovom periodu sam organizovao više humanitarnih akcija, seminara, edukacije i organizovanja kompjuter razreda u školama u srednjoj Bosni.
Od 2020. sam penzioner.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH