info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/EBERHARD-MERZ-DR.MED-Profesor.png

EBERHARD MERZ, DR.MED, Profesor

Frankfurt/Main, Njemačka

Voditelj Centra za ultrazvučnu i prenatalnu medicinu u Frankfurtu / Main, Njemačka
Fetal Maternal Foundation, Njemačka

Biografija

Obrazovanje i obuka, radno iskustvo: 1976 MD Christian Albrechts-University of Kiel, Njemačka; 1977 dr. Christian Albrechts, Univerzitet u Kielu, Njemačka; 1978-2000 Odeljenje za akušerstvo i ginekologiju, Univerzitet u Mainzu, Nemačka; 1985. specijalista za akušerstvo i ginekologiju, Univerzitet u Mainzu, Njemačka; 1988. habilitacija, viši liječnik i voditelj Centra za ultrazvučnu i prenatalnu terapiju Univerziteta u Mainzu, Njemačka; 1995. profesor akušerstva i ginekologije na Univerzitetu u Mainzu, Njemačka; 2000-2013. Direktor, Odjela za porodništvo i ginekologiju, i voditelj Centra za ultrazvuk i prenatalnu medicinu, i šef Centra za reproduktivnu medicinu, bolnica Nordwest (pridružena nastavna bolnica Sveučilišta Johann Wolfgang Goethe u Frankfurtu), Frankfurt / Main, Njemačka
Trenutno radno mjesto: šef Centra za ultrazvučnu i prenatalnu medicinu u Frankfurtu / Main, Njemačka
Član mnogih međunarodnih i nacionalnih naučnih društava.
Dobio mnoga priznanja od naučnih društava.

Publikacije i naučne aktivnosti:
Više od 240 recenziranih radova. 8 knjiga o ultrazvuku u porodništvu i ginekologiji
Više od 300 pozvanih predavanja na nacionalnim i međunarodnim sastancima
1999. do sada urednik Evropskog časopisa za ultrazvuk
Od 2007. do danas suurednik školskog časopisa Ian Donald za ultrazvuk u akušerstvu i ginekologiji.

Postignuća:
1989. pionir trodimenzionalne ultrasonografije u akušerstvu i ginekologiji
2007. izdanje prvog njemačkog računarskog programa Prenatalni proračun rizika (PRC 1.0) za otkrivanje hromozomskih defekata
Izdanje PRC 2.0 iz 2011. godine
Izdanje PRC 3.0 za 2013. godinu Najnoviji program sada se koristi u više od 30 zemalja i dostupan je na njemačkom, engleskom, portugalskom i španskom jeziku
Organizacija konferencija: 25 međunarodnih i nacionalnih konferencija
5-6. Septembar 1997: 1. svjetski kongres o 3D ultrazvuku u akušerstvu i ginekologiji, Mainz, Njemačka
12. do 14. juna 2008: Konferencija Fetus kao pacijent u Frankfurtu, Nemačka
21. – 24. marta 2019 .: 3. svjetski kongres o 3D / 4D ultrazvuku u akušerstvu i ginekologiji (Eberhard Merz, Asim Kurjak), Dubrovnik, Hrvatska

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH