info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/emina-sik.jpg

Diplomirani psiholog, Emina Kučuk

Sarajevo

Psiholog i mladi istraživač u Centru za demenciju Sarajevo.

Biografija

Rođena sam u Skopju, 1995.godine.

Završila sam Srednju Školu Primijenjenh Umjetnosti u Sarajevu na odsjeku za Likovno grafičku ilustraciju i obradu knjige

Potom dvije godine studiram na FF UNSA na odsijeku za Psihologiju, te se treću godinu završavam na odsjeku za Poslovnu psihologiju na IUNT

Trenutno sam student drugog ciklusa studija na odsjeku za Zdravstveni menadžment

Psiholog i mladi istraživač u Centru za demenciju Sarajevo.

Stečeno znanje i iskustvo u Photoshopu i Ilustratoru koristim u Centru za demenciju kreirajući različite promotivne, edukativne materijale, objave na socijalnim mrežama i uređujući web stranicu. Od osnivanja 2013.godine do danas.

Implementator sam u „Program rehabilitacije za OsD“ kao: psihoterapeut, okupacioni i art terapeut. Uključena je u neuro-psihološke procjene kognitivnih oštećenja i poremećaja ponašanja korisnika usluga Centra za demenciju. Ukupno 4 godine.

Član sam Organizacionog Odbora iCoDem – Međunarodni Kongres o demenciji od samog početka. Što podrazumjeva potpuni proces organizacije 5 puta.

Predavač sam u programu „Trening njegovatelja OsD“ te različitih edukacija za medicinsko osoblje, psihologe, socijalne radnike i različite terapeute. 

Predavač sam u projektu „Mreže Memori Tačaka“ na različite teme potrebne poslovnim korisnicima u njihovom radnim procesu. 

Predavač na više kongresa u BiH i Austriji. 

Učestvovala sam u projektu izrade „online learning platforme“ u okviru projekta INDEED finansiranog od strane INTERREG Danube.

Završena edukacija iz psihološke metode PCM- komunikacija

Edukacija- Vještine prodaje

Koautor sam dva udžbenika pod nazivom 

  1. Demencija šta I kako dalje
  2. Demencija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, priručnik za ljekare I medicinske sestre

više objavljenih naučno-istraživačkih radova,

Burnout kod njegovatelja I medicinskih sestara,

Manipulacija porodice 

Broj oboljelih osoba od demencije u BiH

Šta to gledamo, a ne vidimo

Kolumnistica je lista Preporod u misiji podizanja svjesti o mentalnom zdravlju u društvu.

Kolumne, objavljenje do sada, pod nazivom:

Ramazan I svijest o mentalnom zdravlju

Poremećaji u ishrani

Demencija nije normalno staračko zaboravljanje

Burnout sindrom

Depresija

Depresija I samoubistvo

Disanje

Spavanje

Bipolarni poremećaj

Strah

Tuga I patnja

Alzheimerova bolest

PTSP

Psihoterapija – posvećenost istini 

……..

Kolumne u ženskom časopisu Gracija, u okviru podizanja svijesti I obrazovanja o mentalnom zdravlju:

Burnout sindrom kod žena 

Demencija I žene

Sindrom zlostavljane žene

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH