info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

NovostiRazred za medicinske naukeIZVJEŠTAJ O ODRŽANOM IANUBiH MEĐUNARODNOM SIMPOZIJU: „Šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije?“, održanom u Tuzli 22. i 23. oktobra 2021. u hibridnoj formi

1 Novembra, 2021

U organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovine (IANUBIH) u saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla i Udruženjem psihijatara Tuzlanskog kantona, 22. i 23. oktobra 2021. godine, u hotelu Salis u Tuzli je održan međunarodni naučni simpozij pod naslovom: „Šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije?“

Pokrovitelji skupa su bili Vlada Tuzlanskog kantona i Ljekarska komora Tuzlanskog kantona. Učešće na skupu je bodovano u skladu sa Pravilnikom Ljekarske komore TK, a učešće na skupu je bilo slobodno, bez kotizacije.

Simpozij je bio pripremljen u hibridnoj formi (dio predavanja je bio uživo a dio online putem) i pokušao je dati odogovor na postavljeno pitanje u samom naslovu kroz 22 planirana predavanja i diskusije  koje su vođene.

Predavači su bili iz Zagreba (6 predavača), Beograda (2 predavača), Sarajeva (2 predavača), Mostara (2 predavača), Bijeljine (1 predavač), Londona/UK (1 predavač), Rochestera/Mayo klinika/SAD (1 predavač). Preostalih 7 predavača su bili iz Tuzle.

Osvijetljeno je većina medicinskih aspekata COVID-19 panedmije kod djece i odraslih (respiratorni problemi, majka i dijete tokom pandemije, različiti neurološki, kardiološki i gastrointenstinalni poremećji, poremećaji mentalnog zdravlja, zdravstvene posljedice kod uposlenika angažovanih u zdravstvu tokom COVID-19 pandemije, rehabilitaciji u toku pandemije).

Iz Londona se uključio Profesor Afzal Javed (London) koji je aktuelni Predsjednik Svjetskog udruženja psihijatara. On je govorio o izazovima za mentalno zdravlje tokom COVID-19 pandemije.

Profesor Ognjen Gajić (Mayo klinika/Rochester/SAD) je Sarajlija koji vodi jedinicu intenzivnog liječenje na Mayo klinici (Rochester/SAD) i koji je u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, pokretač platforme za razmjenu iskustava kolega iz regije (više od 5600 posjetilaca svakodnevno), kao i naučnih i praktičnih znanja baziranih na dokazima,  je govorio o međunarodnoj saradnji u liječenju oboljelih za vrijeme COVID-19 pandemije.

Jedna od zasebnih sesija je bila posvećena posljedicama COVID-19 pandemije na religijski život vjernika i religijskih zajednica u BiH i općenito sa pogledima iz islamske, katoličke i pravoslavne perspektive.

 

Predstavljena je i jedna knjiga  „Norman Sartorius – razgovori, misli, djela“, Medicinska naklada, Zagreb, 2021., autora Vlade Jukića i Mire Jakovljevića (našeg Potpredsjednika IANUBIH). Profesor Norman Sartorius je poznati ekspert iz područja mentalnog zdravlja i jedan od prethodnih Predsjednika Svjetskog udruženja psihijatara, kao i visoki zvaničnik Svjetske zdravstvene organizacije za područje mentalnog zdravlja. Završio je Medicinski fakultet u Zagrebu, potom je diplomirao psihologiju takodjer u Zagrebu kao i specijalizaciju iz neuropsihijatije. Na promociji se obratio putem linka iz Ženeve, a govorio je još i Afzal Javed (online iz Londona) kao i jedan od autora (Akademik Miro Jakovljević, uživo). Koorodinator promocije je bio Aakademik Osman Sinanović.

Bila su i dva sponzorska simpozija. Jedan zlatnog zlatnog sponzora –  farmaceutska kompanija AMICUS PHARMA, te srebrenog sponzor – Bosnalijek. Sponzor skupa je bila i farmaceutska kompanija Nobel.

Na skupu je bio 371 online učesnik, te 40 učesnika je pratilo skup uživo (ukupno 411 učesnika).

Cijenimo da je skup bio vrlo uspješan. Dobili smo niz pozitivnih komentara kako od predavača tako i od učesnika simpozija. Tehnička potpora koju smo obezbijedili je bila odlična. Dvorana u hotelu Salis je bila prikladna. Izvještavanje medija je bilo u smislu pozitivnih ocjena i promocije IANUBIH. Po našoj informaciji, novinska agencija FENA je dala svoje saopštenje uoči skupa, koje su prenijeli mnogi;  bili smo na radiu RTVBH1, RTVTK, a snimljena je i emisija na RTV7.

Radili smo timski. U definitivnom uobličavanju Programa učestvovao je i Predsjednik Akademik Asim Kurjak. U organizaciju smo uključili i troje mladih vrijednih i kreativnih saradnika koji su učestvovali i u pripremi dijela projekta (WP5) koji smo nedavno aplicirali. Organizacioni odbor su činili: Akademik Osman Sinanović, Akademik Miro Jakovljevič, Prof. dr. med sc. Izet Pajević, Prof dr. med sc. Mevludin Hasanović, Ahmed Pajević, Emina Sinanović i Muhammed Hasanović.

 

Akademik Osman SINANOVIĆ

 

Voditelj Razreda za mdicinske nauke IANUBIH

U Tuzli, 31.10.2021.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH