info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

NovostiRazred za medicinske naukeMeđunarodni naučni simpozij “Šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije?”

21 Oktobra, 2021

Organizator:
Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini/Academia
Scientarumet Artium Internationalis in Bosnia et Hercegovina

Razred za medicinske nauke

U saradnji sa:

Univerzitetski klinički centar Tuzla
Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona

Pokrovitelj:
Vlada Tuzlanskog kantona
Ljekarska komora Tuzlanskog kantona

Naučni odbor/Scientific committee
Akademik Asim KURJAK
Akademik Osman SINANOVIĆ
Akademik Miro JAKOVLJEVIĆ
Prof. dr. med. sc. Šefik HASUKIĆ

Organizacioni odbor/Organizing committee
Akademik Osman SINANOVIĆ
Akademik Miro JAKOVLJEVIĆ
Prof. dr. med. sc. Izet PAJEVIĆ
Prof. dr. med. sc. dr. Mevludin HASANOVIĆ
Ahmed PAJEVIĆ
Emina SINANOVIĆ
Muhammed HASANOVIĆ

Program simpozija možete preuzeti OVDJE.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/10/vijest_simpozij.png
https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH