info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/trninic.jpg

Mr. ILIJA TRNINIĆ

Banja Luka

Doktorand politikologije na Univerzitetu u Banjoj Luci

Osnivač i direktor Instituta „Pereptuum mobile“ Banja Luka i Akademije za političke lidere u BiH

Rotary klub Banja Luka, predsjednik 2017/18

Biografija

Rođen u Banjoj Luci. Expert je u oblastima međunarodne saradnje, političkog obrazovanja i razvoja civilnog društva. Radno iskustvo stekao je u međunarodnim i lokalnim vladinim i nevladinim organizacijama. Vodio je projekte unapređenja zajednice, istraživačke projekte i projekte rada sa mladima. Magistarirao je u oblasti političkog upravlјanja i analitike. Doktorand je političkih nauka.

Dodatna znanja, iskustva i vještine stiče na univerzitetima i stručnim seminarima u EU, SAD i Velikoj Britaniji kao sto su International Peoples’ College, Queen Mary University of London (Kolaborativno liderstvo i javne politike), International Visitor's Leadership Program (US government) i drugima.

Direktor je Instituta „Perpetuum Mobile“ Banja Luka koji već dugi niz godina organizuje Akademiju za političke lidere u BiH što predstavlјa jedinstven program obuke mladih političara u BiH koji se realizuje profesionalno i u kontinuitetu već 15 godina.

Često u javnosti i u medijima komentariše političke događaje i predstavlja političke analize.

Do sada je objavio naučne i stručne radove i monografije, kao autor i koautor, koji se odnose na globalizaciju, istraživanja u sferi političkih partija, upravlјanja projektima, edukacije javnih službenika, organizacionog razvoja i strateškog planiranja. Objavljene su 22 publikacije i izlagao je na brojnim naučnim i stručnim skupovima.

Član je domaćih i međunarodnih organizacija: Mensa International, Strateškog odbora Koalicije „Pod lupom“ – koalicije za slobodne i poštene izbore u BiH, Think Thank organizacije  „East-West Bridge International“ (Most Istok-Zapad), Savjetodavnog tijelo Savjeta ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama – zamjenik predsjedavajuće i drugih strukovnih i profesionalnih organizacija.

Noslilc je nekoliko međunarodnih priznanja od kojih izdvaja i na koje je posebno ponosan: PAUL HARRIS FELLOW –“For better Understanding and Friendly Relations Among Peoples of The World“.

Radove objavljuje i na engleskom jezik kojim se aktivno i profesionalno služi.

Ima dvije kćerke, Mašu i Dušicu.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH