info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

NovostiOdržana Osnivačka skupština regionalnog ogranka IANUBIH u Mostaru 31.03.2022.godine

2 Aprila, 2022

U četvrtak, 31.03.2022. u 12,30h je održana Osnivačka skupština regionalnog ogranka IANUBIH u Mostaru. Skupštini je prethodila konferencija za štampu za mostarske medije u kojoj su uzeli učešća Akademik Prof. Dr Asim Kurjak, predsjednik IANUBIH, Akademik Prof. Dr Sead Alić, voditelj Razreda humanističkih znanosti IANUBIH te Dr Emir Fazlibegović, suradni član IANUBIH i koordinator Regionalnog odbora IANUBIH u Mostaru.

Asim Kurjak je medijima približio ciljeve IANUBIH i njen koncept rada posebno ističući tri razreda IANUBIH koje nemaju niti jedna od postojećih akademija u BiH, a to su odjeljenje za religiju, odjeljenje za dijasporu i odjeljenje za mlade istraživače koja će (odjeljenja) svojim kapacitetom i okupljanjem naučnika iz zemlje i inostranstva (naše naučne dijaspore) iznaći rješenja za probleme i današnju situaciju u Bosni i Hercegovini okrenuti nabolje po svim segmentima.

Sead Alić je medijima predstavio program Naučnog simpozijuma Suosjećajno društvo i empatijska civilizacija u BiH koji će se u organizaciji Regionalnog ogranka IANUBIH u Mostaru održati u petak, 01.04.2022. u 10h u Gradskoj vijećnici u Mostaru. Najavio je učešće naših istaknutih članova koji će elaborirati problem empatije u našem društvu.

Emir Fazlibegović, imenovani koordinator  Regionalnog ogranka IANUBIH u Mostaru, je istakao značaj osnivanja regionalnih ogranaka akademije u svim našim univerzitetskim regionalnim centrima radi približavanja i realizacije ciljeva akademije našim naučnicima i istraživačima. Budući je Mostar izabran kao prvi regionalni ogranak IANUBIH to nas i  obavezuje da što snažnije pokrenemo realizaciju zacrtanih zadataka.

Poslije pozdravne riječi Emira Fazlibegovića svim učesnicima Osnivačke skupštine na početku je Skupštinu pozdravio Adnan Pajević – gitarista sa izvedbom mostarske pjesme Emina koja je obradovala i oduševila prisutne.

Uvodno slovo je dao Asim Kurjak- predsjednik, sa izvrsnom prezentacijom počevši od začeća čeda u utrobi majke do starosti te kroz istorijski kontekst razvoja nauke i filozofije te ciljeva i zadataka IANUBIH. Posebno je istakao značaj pojedinaca na razvoj naučne misli i formiranje lidera koji će predvoditi naše projekte i realizovati zadatke uz pomoć administratora. Istakao je značaj pružanja slobode u djelovanju naših naučnih kadrova kao neophodnih uslova za uspjeh. Kao odgovor na pitanje kako vratiti naše migrante uz pomoć međunarodnih organizacija Asim Kurjak je istakao da od BiH moramo napraviti ”znanstvenu sredinu” gdje će mladi moći da se zaposle i da realizuju svoje projekte. 

Scijentimetrijska mjerenja i “evidence base” su osnova ocjenjivanja svakog naučnika, pojedinca. Mi se moramo sa ovim svjetskim parametrima naučnog rada boriti i protiv “akademske korupcije” koja je uveliko zaživjela kod nas kada među našim naučnim krugovima vlada mir, nezamjeranje i stavovi bez konfrontacija, izvitoperivanje kriterija, plaćanje intelektualnih usluga i sl. Zato je cilj akademije okupiti mlade i formirati interdisciplinarne skupine koji će kroz sukob stavova, a ne ličnosti vratiti znanosti radost i motivirati za nove izazove i projekte. Na kraju je istakao kao argument, KANET test za dijagnostiku moždane paralize čeda in utero koji je postao svjetski zahvaljujući istraživačima iz njegovog tima te kroz seriju slajdova beba in utero istakao mogućnost otkrivanja talenata prije rođenja.

Skupština je usvojila Odluku o formiranju Regionalnog ogranka IANUBIH u Mostaru uz prijedlog da se pored koordinatora Emira Fazlibegovića izabere i njegov zamjenik iz druge nacije pa je po prijedlogu Josipa Muselimovića izabran Iko Skoko. Privremeno sjedište i adresa ogranka će biti: ul. Fra Lea Petrovića 2, tel/fax 036-318-857 i e-mail:emir.fazlibegovic@gmail.com

Skupština je usvojila prijedlog da se u Odluci doda još jedan član:

9.Saradnja sa sveučilišnim, znanstvenim, kulturnim i drugim organizacijama .

Članovi Skupštine su razmatrali Nacrt Pravilnika o postupku predlaganja i izbora članova IANUBIH pa je na prijedlog Josipa Muselimovića predloženo da se isključe “pojedinci” kao predlagači.

Plan rada Regionalnog ogranka IANUBIH u Mostaru  za 2022.g. je usvojen uz dopunu:

-Dragan Babić i Miro Jakovljević:

Povodom Međunarodnog dana mentalnog zdravlja 10.12.2022. IANUBIH bude pokrovitelj ili suorganizator Kongresa psihijatara BiH.

-Fuad Čatović

Organizacija simpozijuma o zaštiti okoline za Mostar i Hercegovinu pod pokroviteljstvom IANUBIH i Vijeća Evrope.

-Braco Hajdarević

Organizacija Simpozijuma “ Izazovi nauke” Univerziteta modernih znanosti u Mostaru

-Asim Kurjak predložio da kandidiramo naše istaknute članove za nagrade.

IANUBIH je ustanovila priznanja za istaknuti doprinos u privredi, kulturi i obrazovanju:

1.Nagrada Emerik Blum

2.Nagrada Meša Selimović

  1. Nagrada za Mlade znanstvenike

Poslije završetka Skupštine upriličena je u sklopu socijalnog programa posjeta Tekiji i vrelu Bune gostiju iz Zagreba, a domaćin je bio Muhamed Velagić.

 

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH