info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

NovostiOKRUGLI STO “Uloga nauke u implementaciji ciljeva održivog razvoja”

27 Juna, 2022

OKRUGLI STO

 

“Uloga nauke u implementaciji ciljeva održivog razvoja”

 

Hotel Hills , 16.06.2022.godine

IANUBIH – UN u BiH- VIJEĆE ZA ODRŽIVI RAZVOJ VIJEĆA MINISTARA BIH

 

 

Dana 16.06.2022. u prostorijama Hotela Hills je održan Okrugli sto na temu “Uloga nauke u implementaciji ciljeva održivog razvoja “ u koorganizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, UN u BiH i Vijeća za održivi razvoj Vijeća ministara BiH.

 

Prije samog početka panela akademik Žarko Papić i profesorica Amila Ferhatović su održali press konferenciju/priliku za medije, gdje su prisutnim novinarima odgovorili na postavljena pitanja te predstavili aktivnosti akademije (IANUBiH) i njenu ulogu u organizaciji Okruglog stola kao i predstojeću agendu.

 

Na samom početku prisutnima se obratila profesorica Amila Ferhatović koja je obnašala funkciju moderatorice Okruglog stola. Generalna tajnica IANUBIH je prisutnima prezentovala ciljeve održavanja Okruglog stola.

 

Pozdravnu riječ uputila je Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica UN u BiH. Gospođa Macdonald je u okviru svoje kratke prezentacije govorila o migracijama kao današnjem pojmu normalnog i uobičajenog te kako migracije nekada znače i pozitivne promjene. Uvidom u promjene koje se dešavaju na globalnom nivou, migracije, pandemija, rat, doba digitalizacije, rezidentna koordinatorica je pojasnila kako Bosna i Hercegovina unatoč svojoj nestabilnoj, političkoj, ekonomskoj i finansijskoj situaciji mora ići u korak sa globalnim promjenama te da to jedino može uraditi primjenom okvira za implementaciju ciljeva održivog razvoja.

 

Gospodin Nijaz Avdukić, predstavnik Vijeća za održivi razvoj Vijeća ministara BiH, je pozdravio sve prisutne te izrazio zadovoljstvo organizacijom Okruglog stola u navedenoj koorganizaciji.

Kazao je kako smatra da bez nauka implementacija ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini nije moguća te da se implementacija može održati samo ako je realizovani sistemski uz pomoć svih relativnih i kompetentnih institucija.

 

Predstavnice Vijeća za održivi razvoj Vijeća ministara BiH, gospođe Tanja Lučić i Sanja Alatović, su prezentirale dokument „Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH“. Prezentacijom dokumenta prisutni su bili u mogućnosti spoznati sve korake koji su doveli do izrade dokumenta te sadržaj samog dokumenta i naredne korake njegove implementacije.

 

Akademik Asim Kurjak, predsjednik IANUBIH je pozdravio sve prisutne te izrazio zadovoljstvo organiziranim Okruglim stolom. U svojoj uvodnoj riječi predsjednik Kurjak je upoznao prisutne sa značajem i aktivnostima Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini.

Nakon toga je održao panel prezentaciju na temu „Uloga znanstvenih lidera u u stvaranju intelektualnog kapitala nužnog za održivi razvoj“. Akademik Kurjak je naglasio da samo uz pomoć znanosti i intelektualnog kapitala naše države je moguće pravilno, sistemski i ciljano sprovesti implementaciju samog dokumenta okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH.

 

Akademik Žarko Primorac je putem zoom linka održao izlaganje gdje se najviše usredotočio na ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini , predstojeci period i šta sve čeka Bosnu i Hercegovinu pri njenom prilagođavanju i putu ka Evropskoj zajednici. Napomenuo je da veliki uticaj ima privreda te da je to način na koji je moguće osigurati ekonomski razvoj države a samim time ispuniti i implementaciju ciljeva održivog razvoja BiH.

 

Akademik Srđan Kerim se putem zoom linka javio svim prisutnima, pozdravio ih te takođe izrazio zadovoljstvo samom organizacijom Okruglog stola na navedenu temu. Akademik Kerim je svoje izlaganje bazirao na narednim koracima same implemetacije ciljeva održivog razvoja te dao preporuke za rad institucija.

 

Prof.dr. Anto Domazet je naredni koji je pozdravio sve prisutne, iskazao zadovoljstvo organizacijom i održao izlaganje. Profesor Domazet je ovom prilikom napravio kritički osvrt na sve ono što ne dozvoljava dalji razvoj Bosne i Hercegovine te istakao da samo zajedničkim radom institucija, svih organa vlasti kao i privredne sfere je moguće ispuniti određene ciljeve. Naglasio je da smatra da u samom dokumentu određeni ciljevi za narednih par godina koje slijede nisu najrealniji te da je za takvo nešto potrebno uraditi temeljne promjene kompletnog društva i sistema.

 

Akademik Žarko Papić, potpredsjednik IANUBIH, kao jedan od domaćina i organizatora samog eventa je pozdravio sve prisutne, zahvalio na njihovom učešću na Okruglom stolu te održao izlaganje gdje je ukazao na sve probleme koji dovode do trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini te ukazao na to kako nauka može pomoći u njihovom rješavanju. Iskazao je zadovoljstvo što je UNDP i Vijeće za održivi razvoj pri Vijeću ministara BiH  prepoznalo Internacionalnu akademiju nauka i umjetnosti kao svog institucionalnog partnera pri donošenju preporuka koje mogu pomoći pri implementaciji ciljeva održivog razvoja u BiH.

 

Nakon svih planiranih izlaganja prisutni su otvorili diskusiju te su samim svojim učešćem na diskusiji doprinjeli pri izradi preporuka za narednu godinu aktivnosti institucija pri implementaciji ciljeva održivog razvoja.

U diskusiji su učestvovali: Anton Jekauc, Dragomir Vukoje, Halima Resić, Lejla Gurbeta-Pokvić, Aida Kulo-Ćesić i Sead Vojniković.

 

Amila Ferhatović je na kraju rada Okruglog stola predložila preporuke koje su jednoglasno usvojene.

Okrugli sto je bio medijski praćen. Amila Ferhatović najavila je Okrugli sto gostovanjem u programu BH Radija 1, dok su izvještaje sa održane press konferencije/prilike za medije prenijele medijske kuće: Federalna televizija (link: https://www.federalna.ba/okrugli-sto-o-ulozi-nauke-u-provedbi-ciljeva-odrzivog-razvoja-bhfo7) i BN televizija u okviru dnvnika (link:https://rtvbn.tv/arhiva/5808/dnevnik-2).

PREPORUKE :

  1. „Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini“ je značajan program implementacije UN dokumenta Agenda 2030, koji je BiH prihvatila. Riječ je o novom pametnom i uključujućem konceptu razvoja, za potpuno nove globalne i lokalne uslove, o ciljevima održivog razvoja od najvećeg značaja za našu zemlju. Važno je naglasiti da je održivi razvoj način za rješavanje problema izazvanih klimatskim promjenama i ugrožavanjem životne sredine. Njihova realizacija u punom je skladu sa potrebama EU integracije BiH.

 

  1. Realizacija ciljeva održivog razvoja nije moguća bez nove, značajnije uloge nauke. Internacionalna akademija nauka i umjetnosti BiH će se, i ubuduće, kroz svoje aktivnosti angažovati u afirmaciji i promociji ciljeva održivog razvoja i predlaganja odgovarajućih politika. Za to je važna spremnost za organizovanu saradnju UN u BiH, drugih međunarodnih organizacija i domaćih vlasti.

 

  1. Društveni i ekonomski položaj naučnoistraživačkih organizacija je neodrživ. Sve se mora učiniti da se on radikalno poboljša, te da udio nauke u BDP do 2030. godine bude višestruko povećan.

 

  1. Osnovna poluga razvoja nauke je u podršci realnom sektoru za razvoj istraživanja, inovacija, kroz sve oblike stimulativne poreske i investicione politike. Naučnoistraživački rad i visoko obrazovanje moraju biti prioritet razvojne politike, uključujući i podršku javno-privatnom partnerstvu u razvoju postojećih i osnivanju novih istraživačkih organizacija.

 

  1. Od najvećeg je značaja uključivanje u međunarodne projekte podrške naučnoistraživačkom radu, kao što su EUREKA i HORIZON. Podrška međunarodnih organizacija prisutnih u BiH (UN, SB, bilateralni donatori) treba biti konkretna u ovom pogledu.

Dio važnog otvaranja nauke prema svjetskim naučnim rezultatima je i saradnja sa našom naučnom dijasporom. Njen potencijal je ogroman, želja i motivacija postoji, što se mora organizovano uključiti u nauku u zemlji, na čemu IANUBiH aktivno djeluje.

 

 

 

 

 

 

 

viber_image_2022-06-27_10-27-48-320
viber_image_2022-06-27_10-27-48-550
viber_image_2022-06-27_10-27-48-792
viber_image_2022-06-27_10-27-49-018
viber_image_2022-06-27_10-27-49-256
viber_image_2022-06-27_10-28-00-487
viber_image_2022-06-27_10-28-00-719
viber_image_2022-06-27_10-28-00-940
viber_image_2022-06-27_10-28-01-124
viber_image_2022-06-27_10-28-01-298
viber_image_2022-06-27_10-28-01-487
viber_image_2022-06-27_10-28-01-692
viber_image_2022-06-27_10-28-01-909
viber_image_2022-06-27_10-28-02-215
viber_image_2022-06-27_10-28-02-470
viber_image_2022-06-27_10-28-02-722
viber_image_2022-06-27_10-28-02-934
viber_image_2022-06-27_10-28-03-162
https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH