info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

AktivnostiNovostiPravilnik o postupku dodjele nagrada IANUBIH za 2021. Godinu

24 Januara, 2022

Prema Pravilniku o postupku dodjele nagrada IANUBIH, za ovu godinu dodijelit će se tri nagrade IANUBIH, i to:

  • 1 Nagrada „Emerik Blum“ za doprinos razvoju prirodnih  nauka i ukupan razvoj Bosne i Hercegovine;
  • 1 Nagrada „Meša Selimović“ za doprinos razvoju humanističkih nauka, kulture i umjetnosti; i
  • 1 Nagrada „Mak Dizdar“ za mlade naučnike.

Prema članku 4 Pravilnika, nagrade se dodjeljuju za najviša naučna, kulturna, umjetnička i poslovna dostignuća iz oblasti prirodnih i humanističkih nauka kao i izrazite napore i uspjehe mladih znanstvenika. Nagrade se mogu dodijeliti pojedincima i institucijama i za opća dostignuća u navedenim oblastima ili za pojedinačna naučna ili stručna djela: knjige, članke, projekte, umjetničke radove, poslovne rezultate.

Precizniji opis dostignuća koje mogu konkurirati za godišnju nagradu IANIBIH može se naći u člancima 5. i 6. spomenutog Pravilnika.

Nagrađeni će primiti nagrade na svečanoj  skupštini IANUBIH koja će se održati u povodu dana Akademije na dan 21.05. 2022. godine u Sarajevu.

Prema članku 7. Pravilnika, kandidate za nagrade utvrđuju i predlažu razredi IANUBIH i dostavljaju ih Odboru za dodjelu nagrada do 15. marta. 2022. godine sa potrebnim obrazloženjima

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/logo_ianubih-1280x1294.jpg
https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH