info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/Professor-BADRELDEEN-AHMED.png

Prof. BADRELDEEN AHMED

Doha, Katar

FRCOG MD (Newcastle- Upon Tyne)
MBCHB, MD, MFFP, FRCOG, CCST, FAcadEd.
Direktor Centra za feto materinsku medicinu – Doha – Katar

Biografija

Profesor akušerstva na Medicinskom koledžu Weill Cornell – Katar
Privremeni direktor akušerstva i ginekologije – činovništvo
Profesor kliničke akušerstva na Qatar University – Katar
Profesor akušerstva i ginekologije – Medicinski fakultet – Katar
Profesor akušerstva i ginekologije na Univerzitetu u Sarajevu, Prirodno-tehnološki fakultet, Sarajevo, BIH
Bivša predsjednica ženske bolnice za porodništvo i ginekologiju – Hamad Medical Corporation. Odsjek za porodništvo i ginekologiju (trajanje 10 godina)
Osnivač jedinice za fetalnu materinsku medicinu pri Hamad Medical Corporation – Katar
Savjetnik opstetričar i ginekolog (s posebnim zanimanjem za perinatalnu medicinu i visoko rizičnu trudnoću. Bolnica okruga Dorset. Dorchester, regija Wessex – Velika Britanija.
Osnivač međunarodnog društva za ultrazvuk u akušerstvu i ginekologiji (ISUOG).

Član odbora:
Svjetsko udruženje prenatalne medicine.
Fetus kao društvo pacijenata
Osnivač i predsjednik Afričkog udruženja perinatalne medicine
Osnivač programa stipendija na usavršavanju iz akušerstva i ginekologije
(Program usavršavanja iz akušerstva i ginekologije u koji su uključeni pripravnici iz svih zemalja Bliskog Istoka i zaljevske regije)
Regionalni direktor međuuniverzitetske škole za ultrazvuk u akušerstvu i ginekologiji I an Donald.
Direktor programa stipendiranja Iana Donalda u arapskom svijetu.
Član osnivač Akademije medicinskih pedagoga
Glavni interes: Fetalna medicina i trudnoća visokog rizika
Publikacije: objavljeno preko 100 radova u recenziranom časopisu

Knjige:
Osnovna knjiga o ultrazvuku u akušerstvu i ginekologiji)
Udžbenik Dijabetička trudnoća i ultrazvuk
Nekoliko poglavlja u nekoliko knjiga

Recenzijska aktivnost: Djelujte kao recenzenti mnogih međunarodnih časopisa za recenziranje
Pozvani govornik na mnogim međunarodnim sastancima.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH