info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2023/06/262023-2.jpg

Prof.dr. Antun Jekauc

Sarajevo

Naučni savjetnik Instituta za strateška ekonomska istraživanja Sarajevo

Biografija

Rođen 29.02. 1944. godine u Zenici. Oženjen i otac dva sina. Osnovnu i Srednju ekonomsku školu završio u Zenici. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu stekao diplomu ekonomiste, a magistarski rad branio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Titulu doktora ekonomskih nauka stekao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Prva radna iskustva stekao u RMK Zenica. Prva naučna ustanova u kojoj se zaposlio bila je Ekonomski institut Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, od aprila 1970. godine. Dalje, čitav njegov radni vijek je bio u naučno istraživačkom sektoru do izbijanja rata na prostorima bivše države. U julu 1992. godine započinje njegovo gostovanje kao naučnika u Saveznoj Republici Njemčkoj na njihov poziv. Dvije godine bio je gost naučnik na IIP – Institute for Industry Production Fredericiana Univerziteta Karlsruhe. U IFO institutu u Minhenu boravio je 1993. godine. Nakon toga bio je tri godine na Institut fur Weltwirtschaft an der Universitat Kiel. To je bio najveći njemački ekonomski institut sa preko 600 zaposlenika. Zatim je bio šest mjeseci na Wirtschaft institut Hamburg, najstarijem ekonomskom institutu na svijetu koji je tada slavio 500 postojanja. Služi se sa tri strana jezika; njemačkim, engleskim i francuskim. Čitav njegov radni vijek bio je jako angažovan članstvima i aktivnostima u sportu i raznim profesionalnim udruženjima. Naročito je bio aktivan u teniskom sportu kao dugogodišnji član upravnih odbora TK „Zenica“ i TK „Bosna“. U više mandata je bio i u raznim tijelima Teniskog saveza BiH. Godine 1986. bio je generalni sekretat polufinalnog meča Device Cup – a u tenisu između Čehoslovačke i Jugoslavije, koji je odigran u Sarajevu. Bio je član UO 28. Svjetskog prvenstva u sportskom ribolovu koje je održano u Hutovu Blatu 2007. godine. Bio je predsjednik UO Šahovskog kluba Željezničar Sarajevo kada su bili prvaci BiH i kada su zauzeli sedmo mjesto na Evropskom prvenstvu u Kemeru (Turska). 

U dva mandata bio je član Jugoslavenskog komiteta Svjetske konferencije za energiju a već drugi mandat obnaša dužnost člana U.O. u CIGRE BH Komitetu za velike električne sisteme iz Pariza. Zapaženu ulogu imao je u Internacionalnoj ligi humanista gdje je bio dugogodišnji predsjednik komiteta za Tehnološki razvoj. U dva mandata bio je šef delegacija u posjeti Vatikanu Svetom Ocu Ivanu Pavlu II i šef delegacije Svetom Sinodu Srpske pravoslavne crkve. U dva navrata obnašao je dužnost predsjednika Statističkog društva BiH. Na Ekonomskom institutu Ekonomskog fakulteta u Sarajevu obnašao je sve najvažnije funkcije za što je i dobio plaketu Instituta sa satom u proslavi 25. godišnjice postojanja Ekonomskog instituta Ekonomskog fakulteta. Učestvovao je na preko 100 međunarodnih i domaćih naučnih skupova (konferencija, kongresa i savjetovanja ) od kojih izdvajamo: 10, 11. i 12. Svjetsku konferenciju o energiji (Istanbul, Štokholm i London). Učesnik Konferencije u povodu 100. godišnjice smrti Karla Marksa u organizaciji pet akademija nauka u Beogrdu 1983. godine. Objavio preko 400 radovam u brojnim publikacijama u zemlji i inostranstvu. 

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH