info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/koralic.jpg

Prof.dr. NEDŽAD KORAJLIĆ

Sarajevo

Naučna oblast KRIMINALISTIKA i SIGURNOSNE STUDIJE

Direktor „Centra za ljudska prava UNSA

Biografija

Prof. dr Nedžad Korajlić, rođen sam 18.06.1963. godine u Tešnju. Osnovnu i srednju školu završio u Tešnju. Višu školu unutrašnjih poslova u Beogradu 1986, diplomirao 1990. godine na Fakultetu bezbednosti i društvene samozaštite Univerziteta u Skoplju. Magistrirao 2003. godine na Fakultetu kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu, te na istom fakultetu doktorirao 2006. godine. U zvanju sam redovnog profesora na naučnim oblastima: „Kriminalistika“ i „Sigurnosne studije“. Bio sam direktor „Instituta za kriminalistiku, forenzična istraživanja i sudska vještačenja na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerziteta u Sarajevu, kao i šef Katedre za kriminalistiku. Na istom fakultetu predajem na dodiplomskom, postdiplomskom i doktorskom studiju. Učestvovao sam u više naučnoistraživačkih projekata, a u okviru naučne i stručne edukacije pohađao sam razne seminare i konferencijama u zemlji i inostranstvu.

Obavljao sam dužnost dekana Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u periodu 2012-2020. godine, a od 01.10.2020. direktor sam Centra za ljudska prava, Univerziteta u Sarajevu.

U policiji sam radio od 1988. godine na raznim dužnostima od čega izdvajamo: Inspektor za opšti i privredni kriminalitet; Šef odsjeka za suzbijanje kriminaliteta; Šef odsjeka za narkotike; Načelnik sektora policije; Pomoćnik ministra za poslove policije Zeničko-dobojskog kantona (1996-2001). Za postignute rezultate više puta sam nagrađivan, te mi je dodijeljena Srebrena (1995) i Zlatna (1996) policijska značka.

Osim na matičnom fakultetu, predavač sam na dodiplomskim i postdiplomskom studijima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu: Beograd, Zagreb, Velika Gorica, Priština, Travnik, Zenica, Bihać, Doboj. Objavio sam 82 naučna i stručna rada u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Kao autor i koautor objavio sam 31 knjigu.

Član sam više redakcija časopisa i recenzent knjiga iz oblasti sigurnosti i kriminalistike u BiH i inostranstvu, a u 2013. bio sam predavač za policiju Ras Al Khaimah (Ujedinjeni Arapski Emirati) u suradnji s Cleveland Institute of Training Training, Dubai, UAE.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH