info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/nezir-sik.jpg

Prof.dr. Nezir Halilović

...

Vanredni profesor za naučnu oblast Metodika nastave islamske vjeronauke i Religijska pedagogija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici i Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Radi kao voditelj Odjela za islamsku vjeronauku u Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Član je Svjetske unije islamskih učenjaka (International Union for Muslims Scholars).

Biografija

Dr. Nezir Halilović (rođen 1977.) profesor je Metodike islamske vjeronauke, Religijske pedagogije i Metodologije naučnog istraživanja u  vjeronauci na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici i voditelj Odjela za islamsku vjeornauku u Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i član je Svjetske unije islamskih učenjaka (International Union for Muslims Scholars).

Studirao je na Islamskom univerzitetu u Medini, Kraljevina Saudijska Arabija, a dodiplomski, postdiplomski studij i doktorat završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Doktorirao je na temu: „Doprinos informacijskih tehnologija kvalitetu obrazovnih procesa u nastavi“.  Kao spoljni saradnik predaje i na IPF-u Univerziteta u Bihaću. 

Zaposlen je u Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kao voditelj Odjela za islamsku vjeronauku, pri čemu blisko sarađuje u svim pitanjima iz domena vjeronauke sa predstavnicima ostalih tradicionalnih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, Srpskom Pravoslavnom Crkvom, Katoličkom Crkvom i Jevrejskom zajednicom. Na tim poslovima inicirao je i učestvovao u brojnim zajedničkim projektima kao što su: Međureligijski susreti vjeroučitelja u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa World Vision fondacijom učestvovao u izradi Priručnika međureligijskog razumijevanja, itd. 

Objavljeno mu je 7 autorskih i 4 koautorska djela, 6 prijevoda sa arapskog jezika, te više od 50 naučnih i stručnih radova u raznim časopisima, zbornicima radova. Aktivno učestvuje u brojnim naučnim simpozijima i konferencijama u Bosni i Hercegovini i svijetu. Držao je predavanja i seminare u po cijeloj Bosni i Hercegovini, Zagrebu, Rijeci, Novom Pazaru, Štokholmu, Malmeu, Geteburgu, Insbrucku, Minhenu, Grazu, Bludensu, Abu Dabiju.     

Zagovornik je tumačenja vjerskih vrijednosti u savremenom kontekstu i u praktičnoj dimenziji baziranoj na kontekstualno učenje i sa fokusom na ideji islamske središnjosti (al-wasatiyya al-islamiyya). Pored toga zagovornik je i osavremenjavanja procesa religijske edukacije korištenjem savremenih tehnologija u nastavi i procesima formalne, neformalne i informalne edukacije.  

Prati pitanja kreativnosti, inovacija u nastavi, kontekstualnog učenja, motivacije za vjerske sadržaje i življenje u skladu s načelima vjere.  

Neki od njegovih naslova su: Kako obaviti hadž (metodički priručnik za hadžije), Utjecaj mekteba na odgojnost djece, Informacijske tehnologije u životu djece i nastavi, Online didaktika, književno djelo Adem – Praotac u nama,  te koautorska djela: Udžbenik Vjeronauke za 5 razred, Priručnik međureligijskog razumijevanja, te Muhammed, a.s., u očima naše uleme (1 i 2 tom, a uskoro će izaći i 3 i 4). 

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH