info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/aida.jpg

Prof.dr.sc. AIDA ABADŽIĆ HODŽIĆ

Sarajevo

Redovna profesorica na Katedri za historiju umjetnosti
FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

Biografija

Aida Abadžić Hodžić rođena je u Zagrebu, 11. januara 1970. godine. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Odsjeku za povijest umjetnosti i na Odsjeku za francuski jezik i književnost. Godine 2003. magistrirala je na Odsjeku za povijest umjetnosti, na Katedri za modernu umjetnost i vizualne komunikacije Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Godine 2008. doktorirala je na Katedri za historiju umjetnosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu, iz oblasti savremene bh. umjetnosti. Stručna usavršavanja I gostujuća predavanja obavila je na Institut für Kunstgeschichte, Karl Ruprechts Universität, Heidelberg (2009); Institut für Kunstgeschichte, Karl Franzäns Universität, Graz (2010) i na Kunsthochschule Weissensee (2011, 2015).

Redovna je profesorica na Katedri za historiju umjetnosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu, na oblastima Nacionalna umjetnost modernog i savremenog doba i Moderna umjetnost. Gostujući je predavač na Akademiji likovnih umjetnosti i na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Sudjelovala je kao gostujući predavač na doktorskim studijama na Fakultetu islamskih nauka i na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu. Bila je gostujući predavač na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru te predavač na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS). Autorica je šest knjiga (među kojima je knjiga Selman Selmanagić und das Bauhaus prevedena na njemački jezik, Berlin, 2018) i autor i ko-autor u deset likovnih monografija  Autorica je više od stotinu stručnih i naučnih tekstova u domaćim i inozemnim publikacijama te učesnica brojnih domaćih i međunarodnih simpozija i naučnih skupova. Autorica je više od četrdeset izložaba modernih i savremenih umjetnika u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Bila je glavna i odgovorna urednica časopisa „Vizura“, prvog bh. stručnog časopisa iz oblasti suvremenih vizualnih umjetnosti, likovne kritike i teorije, nagrađenog na Sajmu knjiga i učila u Sarajevu 2008. godine. Bila je predstavnica BiH u Evropskom centru za moderne jezike (ECML) pri Vijeću Evrope te članica UO Foruma Slavenskih kultura. Bila je voditeljica međunarodnog naučno-istraživačkog projekta “BauNet: umrežavanje ideja i prakse”, ispred Bosne i Hercegovine, u okviru programa EU Kultura 2011-2015 i koordinator projekta «bauhaus100» za Bosnu i Hercegovinu. Članica je AICA-e (Međunarodne asocijacije likovnih kritičara) sa sjedištem u Parizu.

Za svoj dosadašnji autorski rad iz oblasti historije umjetnosti dobitnica je Specijalne nagrade za poseban doprinos umjetnosti za knjigu Bosanskohercegovačka grafika 20. stoljeća: šezdesete i sedamdesete godine 20. stoljeća u kontekstu evropskog moderniteta i postmoderniteta na 23. Međunarodnom sajmu knjige u Sarajevu 2011. godine. Za istu knjigu dodijeljena joj je i nagrada „Hasan Kaimija“ za najbolje djelo iz oblasti društvenih i humanističkih nauka objavljeno u 2011. i 2012. godini. Dobitnica je plakete Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca za 2020. godinu. Tečno govori engleski, francuski i njemački jezik.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH