info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/dervisevic.jpg

Prof. dr. sc. EDVIN DERVIŠEVIĆ

Ljubljana

Redovni profesor na Katedri za medicinu sporta
Fakultet za sport u Ljubljani

Biografija

Edvin Dervišević rođen je u Brčkom, 26. juna 1958. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Tuzli 1985. godine. Magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1999. godine, a doktorirao iz oblasti medicinskih nauka i utjecaja nisko-frekventne električne stimulacije na mišićnu snagu na Medicinskom fakultetu u Ljubljani 2003. godine. Od 1997. godine radi na Fakultetu za sport Univerziteta u Ljubljani, gdje je od 2017. godine redovni profesor na Katedri za medicinu sporta, koju je prije toga vodio u periodu od 2007 do 2016. godine.

Bio je osnivač i direktor Republičkog zavoda za akupunkturu BIH u Sarajevu 1990. godine. U New Yorku je 1997. godine primio nagradu za najbolji električni stimulator na svjetskom kongresu akupunkture, koji se odvijao pod okriljem WHO, a nešto kasnije je postao i gostujući profesor akupunkture u provinciji Hefei u Kini. U periodu od 2004. do 2007. godine je organizirao i bio predsjednik organizacijskog odbora velikih kongresa medicine sporta, koji su održani u Sloveniji, što je krunisao i velikim kongresom svjetske odbojkaške federacije 2011. godine na Bledu. Dugogodišnji je član medicinske komisije Europske odbojkaške federacije. U periodu od 2015. do 2017. godine radio je kao stručni direktor klinike za rehabilitaciju i sportsku medicinu Al Attar u Dohi, Katar. Trenutno predaje i istražuje na području medicine sporta, sportske prehrane i životnog stila.

Autor je preko 40 znanstvenih članaka u međunarodnim indeksiranim revijama i ima h-indeks 9. Pored toga je tri puta bio mentor doktorskim studentima te je surađivao kao mentor i komentor na brojnim diplomskim i magistarskim radovima.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH