info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/emina-sik2.jpg

Prof.dr.sc. (emeritus) Emina Kečo Isaković

Sarajevo / Beč

Komunikolog

Biografija

Rođena u Sarajevu.
Osnovnu školu i I Gimnaziju u Sarajevu završila odličnim uspjehom.
1971. diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (filozofija-sociologija)
1972-73 postdiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu
1973-75 specijalizacija u Njemačkoj na Institutu za komunikacije u Munchenu (DAAD STIPENDIJA, doktorski seminar)
1983. doktorirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu
1972. prvi asistent na Odsjeku za žurnalistiku FPN Sarajevo
1978- docent na FPN, Odsjek žurnalistika
1985. Profesor komunikologije na Fakultetu političkih nauka
Objavila veći broj radova iz komunikoloskih disciplina u zemlji i inozemstvu.
Objavila 2 knjige ( Kominiciranje i ideologija 1985. i Izazovi mas-medija 2004) i dvije skripte (Civilno društvo 2008. i Diplomatski protokol 2008., FPN, Sarajevo)
Participirala na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama iz oblasti komunikologije i filozofije.( ex Jugoslavija, Austrija, Koreja, Tajland, Alžir, Njemačka, Švajcarska, Česka, Mađarska, Slovačka…)
Učestvovala u velikom broju projekata FPNa i Akademije nauka BiH.
Predsjednik društva Njemačko-bosanskog prijateljstva 1992-94
Prevodila sa njemačkog i engleskog u časopisima ex Jugoslavije.
Predavala na Univerzitetima u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Novom Sadu, Skoplju, Beču, Insbruku, Grazu, Linzu, Budimpešti, Munchenu, Berlinu, Ženevi ..
2002. uvrštena u Enciklopediju najuspješnijih ljudi u Austriji…(Club Carriere-)
Nagradena nagradom FPNa.
U više navrata šef Odsjeka za žurnalistiku.
Prodekan Fakulteta političkih nauka za međunarodnu saradnju (2004-2007)
Rukovodilac i osnivač postdiplomskog studija Diplomatija u savremenom svijetu na FPNu 2007.
1998. Certifikat za Diplomate United States Information Service u Njemačkoj -Oberammergau)
Diplomata, 4 puta imenovani Ambasador Bosne i Hercegovine (Austrija, UN Beč, OSCE Beč, UN Ženeva…)
Sve vrijeme diplomatske službe i predaje kao profesor na FPNu Sarajevo.
2009. Predsjedavajuća u ITC svjetske trgovinske organizacije (WTO)
2010 predsjedavajuća EEG u HRC u Ženevi.
2012. redovno na FPN Sarajevo gdje predaje predmete iz oblasti KOMUNIKOLOGIJE

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH