info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/Prof.dr_.sc_.-FUAD-ĆATOVIĆ.png

Prof.dr.sc. FUAD ĆATOVIĆ

Mostar

Profesor emeritus Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Biografija

Odbranio je diplomski rad na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1968. godine, magistarski rad pod nazivom “Analiza faznog sastava boksita Srnetice” 1975. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a doktorsku disertaciju pod nazivom “Rijetki elementi u boksitima Hercegovine” odbranio je 1979. godine također na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Akademski radni vijek provodi na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru. Od 1997. do 2000. godine je Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, a od 2001. do 2004. godine je Dekan Građevinskog fakulteta istog Univerziteta. Nakon završetka mandata 2004. postaje Rektor Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Od 2010. do 2012. je Dekan Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta. U kratkom periodu zbog ukazane potrebe, 28.8.2011. – 01.04.2012. je bio Vršilac dužnosti Rektora Univerziteta. Zvanje redovnog profesora dobija na Univerzitetu u Bihaću, pa potom i na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru. 2013. dobija zvanje profesor emeritus na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Kao gostujući profesor predavao je na Univerzitetu u Bihaću, Univerzitetu u Tuzli i Univerzitetu “Carlo Bo”, Urbino Italija.

Bio je član u više od 20 komisija za obranu doktorskih radova u svojstvu mentora ili člana komisije, te član u više od 50 komisija za obranu magistarskih radova. Aktivni je član mnogih profesionalnih asocijacija, tijela konferencija i simpozija, između ostalog Društva za robotiku BiH, uredničkog odbora za časopisa “Mašinstvo”, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH i mnogih drugih.

Kao autor i ko-autor objavio je preko 120 radova na konferencijama, simpozijima i časopisima, te 7 publikacija među kojima su “Rijetki elementi u boksitima” iz 1999. godine i “Nauka o materijalima” iz 2001. godine.

Dobitnik je 8 prestižnih priznanja i zahvalnica, između ostalih Povelje Narodne tehnike Jugoslavije i narodne tehnike u Mostaru, priznanje Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za značajan doprinos afirmacije Univerziteta na osnovi, razvoja i rada Univerziteta, te certifikat za interno i eksterno osiguranje kvaliteta.

Služi se engleskim, francuskim, njemačkim, ruskim i poljskim jezikom.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH