info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/Juric.jpg

Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

Zagreb

Predstojnik Katedre za etiku u Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Voditelj Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Voditelj Sveučilišnog centra za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu
Zamjenik voditelja Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku

Šira bio-bibliografija: https://filoz.ffzg.unizg.hr/nastavnici/hrvoje-juric/

Biografija

Rođen je 1975. u Bihaću (Bosna i Hercegovina), gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Od 1993. do 1998. studirao je filozofiju i komparativni studij hrvatske kulture na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Akademske godine 1998./1999. upisao je poslijediplomski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je doktorirao 2007. godine. Od 2000. je zaposlen na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta, od 2019. u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora. Sudjelovao je ili još uvijek sudjeluje u provedbi niza domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata. Od osnivanja, 2013., suradnik je i tajnik Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čiji je voditelj postao 2018. Od 2014. je suradnik i glavni tajnik, a od 2018. i zamjenik voditelja Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku. Od osnivanja 2017. godine, voditelj je Sveučilišnog centra za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je s izlaganjima na više od 150 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a osim toga je održao u Hrvatskoj i inozemstvu osamdesetak javnih predavanja o filozofijskim, znanstvenim i društveno-političkim temama, te sudjelovao kao izlagač na brojnim javnim tribinama i promocijama knjiga. Od 1999. do 2006. bio je pomoćni urednik časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica, te biblioteke „Filozofska istraživanja“ pri Hrvatskom filozofskom društvu, a od 2006. nadalje je zamjenik glavnog i odgovornog urednika navedenih časopisa i biblioteke. Od 1998. do 2004. bio je izvršni urednik biblioteke „Bioetika“ u zagrebačkoj izdavačkoj kući Pergamena. Član je uredništva i u nekoliko drugih znanstvenih časopisa. Uredio je više od pedeset programskih publikacija za domaće i međunarodne znanstvene skupove, većinom one u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva. Od 2002. do 2006. godine bio je glavni tajnik, a od 2007. nadalje član Organizacijskog odbora međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Dani Frane Petrića, koja se svake godine u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva održava u Cresu. Od osnivanja 2002. godine, glavni je tajnik međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike, koja se svake godine održava u Malom Lošinju u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i Grada Malog Lošinja. Od 2008. do 2010. godine bio je koordinator međunarodne konferencije Südosteuropäisches Bioethik-Forum / Southeast European Bioethical Forum (Opatija, 2008.; Sarajevo, 2009.; Beograd, 2010.). Uz to je bio član i/ili tajnik organizacijskih i programskih odbora brojnih međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Uz brojne znanstvene, stručne, publicističke, esejističke i poetske tekstove u različitim publikacijama, objavio je pet znanstvenih i stručnih knjiga (Etika odgovornosti Hansa Jonasa, 2010.; Iskušenja humanizma, 2018.; Tekst i kontekst bioetike, 2019.; Euforija i eutanazija: akutni zapisi o kroničnim problemima, 2019.; Pandemija kao simptom, 2021.), tri uredničke knjige (Filozofija i rod, 2005., s Gordanom Bosanac i Jasenkom Kodrnja; Filozofija i mediji, 2014., sa Seadom Alićem; Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja, 2019., s Antom Čovićem), te pet pjesničkih knjiga (Moje prve pjesme, 1988.; Moj svijet, 1991.; Nominativ, 1997.; O nastajanju i nestajanju, 2005.; Uglavnom pridjevi, 2014.). Primarno se bavi praktičkom filozofijom, etikom i bioetikom, ali u područja njegova znanstvenog i stručnog interesa također spadaju filozofija tehnike, filozofija prirode, filozofija medija, filozofijska hermeneutika, feministička i rodna teorija, te socijalno-politička problematika.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH