info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/Prof.-dr.-sc.-IVICA-KISIĆ.png

Prof. dr. sc. IVICA KISIĆ

Zagreb

Agronomski fakultet u Zagrebu

Biografija

Prof.dr.sc. Ivica Kisić rođen je u Derventi BiH, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1987. godine. Po završetku studija zapošljava se u Poljoprivrednom institutu u Križevcima. Magistrirao je 1992., a doktorirao 1998. godine na Agronomskom fakultetu Sveučilište u Zagrebu. Od 1. listopada 1994. godine radi u Zavodu za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta. Rektorski zbor Sveučilišta u Zagrebu 11. srpnja 2013. godine izabrao ga je u znanstveno zvanje redovitog sveučilišnog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje Poljoprivreda, znanstvena grana: Ekologija i zaštita okoliša.

Prof.dr.sc. Ivica Kisić objavio je znanstvene i stručne radove s 285 znanstvenika iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Brazila, Crne Gore, Češke, Finske, Hrvatske, Japana, Kine, Litve, Mađarske, Makedonije, Njemačke, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španjolske, SAD i Velike Britanije. Do sada je kao autor ili koautor objavio 15 knjiga, također je autor ili koautor 24 poglavlja u znanstvenim i stručnim knjigama. Sudjelovao je u izradi 365 znanstvenih radova iz skupina a1, a2 i a3, kao i 318 stručnih radova, studije odnosno ekspertize koje se odnose na problematiku gospodarenja, zaštite i sanacije tla. Cjelokupan popis svih radova vidljiv je u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografskoj bazi na stranicama (http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=174323).

Između ostalih znanstvenih projekata, od 2008. pa do 2014. godine bio je koordinator ispred Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Splitu bilateralnog projekta: Project on Risk identification and land-use planning for disaster mitigation of landslides and floods in Croatia. Nositelj projekta su bili Japan International Cooperation Agency, Japan Science and Technology Agency te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Pri Hrvatskoj zakladi za znanost trenutno je voditelj znanstvenog projekta: Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda.

Utemeljitelj je studija Ekološka poljoprivreda na preddiplomskom studiju odnosno diplomskog studija Ekološka poljoprivreda i agroturizam na Agronomskom fakultetu Sveučilište u Zagrebu. Dugogodišnji je član Vijeća interdisciplinarnih sveučilišnih poslijediplomskih stručnih studija: Ekoinženjerstvo i Upravljanje gradom, koji se izvode pri Centru za poslijediplomske studije Sveučilište u Zagrebu.

Pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti obnaša funkciju pročelnika Sekcije za tlo, Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode.

U akademskim godinama 2020/2021., odnosno 2021/2022. član je Senata Sveučilišta u Zagrebu. U istom mandatnom razdoblju obnaša funkciju prodekana za nastavu na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dobitnik je godišnje nagrade Hrvatskih voda za najbolju disertaciju u 1998. godini, te godišnje nagrade Hrvatskih voda za najbolje objavljeno znanstveno djelo u 2006. godini. Dobitnik je 2007. godine nagrade: Honorary Advisor of the Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, koju mu je dodijelio Fakultet poljoprivrednih i okolišnih znanosti iz Gödöllóa, Mađarska. Dobitnik je Priznanja (Eko oskar) prigodom Svjetskog dana zaštite okoliša koji dodjeljuje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode za dostignuća u zaštiti okoliša u 2012. godini. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodijelilo mu je za 2012. godinu Godišnju nagradu za znanost. Agronomski fakultet povodom 100-godišnjice Fakulteta 27. 09. 2019. dodijelio mu je Medalju fakulteta za izniman doprinos u znanstvenoistraživačkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Za izvrsnost u nastavi studenti Agronomskog fakulteta ocijenili su ga najboljim profesorom u školskim godinama 2018/2019. i 2019/2020. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti za znanstveno dostignuće u 2020. godini u području prirodnih znanosti dodijelila mu je Godišnju nagradu za znanost.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH