info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/Prof.dr_.sc_.-IVO-GRGIĆ.png

Prof.dr.sc. IVO GRGIĆ

Zagreb

Redoviti profesor na Agronomski fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Biografija

Prof. dr. sc. Ivo Grgić je rođen 16. kolovoza 1960. godine u Potočanima, gdje pohađa osnovnu a srednju elektrotehničku školu završava u Odžaku. Na Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (sadašnji Agronomski fakultet) upisuje se 1979. godine i to na agroekonomski smjer. Diplomirao je godine 1983. godine, a 1984. upisuje postdiplomski studij iz Ekonomike poljoprivrede na istom fakultetu.

Od godine 1984. uposlen je u Institutu za ekonomiku poljoprivrede Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad naslova “Radna snaga i zaposlenost na seljačkim gospodarstvima SR Hrvatske”, obranio je 29. studenog 1989. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Promjenjivost proizvođačkih cijena glavnih poljoprivrednih proizvoda u Hrvatskoj” brani 19. rujna 2000. godine. Od 14. 07. 2011. profesor je na Agronomskom fakultetu u Zavodu za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj. Član je uređivačkog odbora časopisa Agronomski glasnik, Agroeconomica croatica, Economics of Agriculture, International Journal of Sociology and Anthropology, Sustainable Agriculture Researc, E3 Journal of Agricultural Research and Development, Agroekonomika, Glasnik zaštite bilja te Meso-prvi hrvatski časopis o mesu.

Voditelj je i suradnik na mnogim znanstvenim, stručnim, razvojnim i drugim projektima, a objavio je više od 150 znanstvenih i stručnih radova/publikacija od toga 18 radova iz skupine a1. Autor je priručnika „Agroekonomski modeli u ekološkoj hortikulturnoj proizvodnji: priručnik za profesore srednjih poljoprivrednih škola“. Također je koautor knjige – monografije „Jalžabet između prošlosti i budućnosti – stotinu četrdeset godina u životu jednog sela“, sveučilišne knjige „Poljoprivreda Hrvatske do 1990. godine“ i kao i znanstvene knjige „Maslina i proizvodi“. Koautor je i urednik sveučilišnog priručnika „Priručnik iz agrarne ekonomike –Pojmovnik i osnovne metode„.

Urednik je nekoliko knjiga te recenzent nekoliko udžbenika i studijskih programa.

Često nastupa u medijima, okruglim stolovima, panel raspravama itd.

Sudjelovao je u izradi mnogih strateških dokumenata Republike Hrvatske te je bio član mnogih povjerenstava na ministarskoj razini.

Do sada je vodio i bio suradnik velikog broja razvojnih projekata financiranih od javnih institucija ali i od gospodarskih subjekata.

U nastavnom radu na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koordinator je modula Osnove agroekonomike, Uvod u makroekonomiku i Agroturizam na preddiplomskom studiju Agronomskog fakulteta te Ekonomika agroekompleksa na doktorskom studiju. Suradnik je na modulima Ruralni turizam, Poljoprivreda, gospodarski rast i razvitak (diplomski studij) te Suvremeni transportni sustavi i robni tijekovi u poljoprivredi (doktorski studij Poljoprivredne znanosti).

Predavao je i na Tekstilno tehnološkom fakultetu u Zagrebu, Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu te na Mediteranskoj poljoprivredi u Splitu. Kao gost profesor nastupao je u Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

Usavršavao se u Sloveniji, Makedoniji, BiH, Mađarsko, Španjolskoj, Grčkoj itd.

Znanstveni interes je zaposlenost na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, cijene i cjenovna politika u poljoprivredi, razvitak ruralnih područja uključivši agroturizam.

Član je i jedan od utemeljitelja Hrvatskog agroekonomskog društva (HAED) te od 2014. do 2018. godine i predsjednik. Član je Akademije poljoprivrednih znanosti Hrvatske, Matice Hrvatske, HKD Napredak te Udruge Hrvata BiH Prsten gdje je predsjednik Kluba znanstvenika te predsjednik zaklade PRSTEN .

Oženjen je i otac kćeri.

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/122334?w_mentor=1

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=gB6s6nEAAAAJ&hl=hr

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH