info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/blank.jpg

Akademik Prof.dr.sc. Krešimir Rotim, dr.med.

Zagreb

Biografija

Rođen sam 23. travnja 1967. u Vukovaru, te sam prve godine života proveo u Iloku, gdje otac Miljenko radi kao liječnik, a majka Zorka kao učiteljica u Osnovnoj školi. Nakon Hrvatskog proljeća, obitelj se seli u Zagreb, gdje završavam osnovnu, te potom i srednju školu u Zdravstvenom obrazovnom centru Zagreb. Medicinski fakultet u Zagrebu upisao sam 1985. godine te potom odlazim na odsluženje vojnog roka. Tijekom studija medicine nagrađen sam trima Rektorovim nagradama za najbolji znanstveni rad. Diplomirao sam 1991. godine, te od 1991. do 1993. godine radim u Domu zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova kao liječnik stažist, a potom i kao liječnik opće prakse. Sa specijalizacijom iz neurokirurgije započinjem 1993. godine u Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Tijekom specijalizacije stječem titulu magistra znanosti, 1996. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Godine 1998. polažem specijalistički ispit te nastavljam raditi na Klinici za neurokirurgiju Kliničkoga bolničkoga centra Zagreb, kao specijalist neurokirurgije. Godine 2000. obranio sam doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. do 2006. godine radim u Kliničkoj bolnici Dubrava, kao specijalist neurokirurgije. Godine 2006. izabran sam za Predstojnika Klinike za neurokirurgiju Kliničke bolnice „Sestre Milosrdnice“, koju dužnost obnašam i danas. Od 2008. do 2012. godine obnašan dužnost Ravnatelja KB Sestre milosrdnice, a 2010. vodim projekt pripajanja Klinike za dječje bolesti Zagreb, Klinike za traumatologiju i Klinike za tumore KB Sestre milosrdnice, čime naša bolnica pod mojim ravnateljstvom dobiva status Kliničkog bolničkog centra. 

Angažiran sam kao vanjski suradnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, gdje sam nositelj kolegija Neurokirurgija, zatim na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, gdje sam vodio više kolegija na dodiplomskom i doktorskom studiju. Od 2010. sam godine nastavnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u kumulativnom radnom odnosu. Redoviti sam profesor u kumulativnom radnom odnosu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku od 2017. godine. Od 2016. godine Dekan sam Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, a 2019. godine izabran sam u drugom mandatu na dužnost Dekana na još četiri godine. Pročelnik sam Katedre za anatomiju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. 

Godine 2012. završavam postdiplomski studij „Upravljanje kvalitetom“ na Ekonomskom fakultet Sveučilišta u Zagrebu i stječem stručni naziv Sveučilišnog specijaliste ekonomije (univ.spec.oecc.)

 

Od drugih dužnosti izdvajam: 

  • 2010. – danas – u dva navrata imenovan glavnim i odgovornim urednikom časopis Acta Clinica Croatica,
  • 2014. – danas – Predsjednik povjerenstva za reviziju Ministarstva branitelja RH
  • 2011. – 2015.  član Nacionalnog zdravstvenog vijeća,
  • 2015. – Predsjednik Upravnog vijeća Poliklinike Srčana, 
  • 2012. – 2016. član Odbora za znanost Hrvatskog Sabora,
  • 2013. – 2017.  član Matičnog povjerenstva za biomedicinu i zdravstvo Agencije za znanost i visoko obrazovanje,
  • 2019. – danas  – član Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje
  • 2019. – danas  – dopredsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola
  • 2021.- član Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (Područno znanstveno vijeće za biomedicinu i zdravstvo)
 • 2021., lipanj, izabran u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju

Od ostalih društvenih aktivnosti izdvajam dugogodišnju funkciju Predsjednika Zdravstvene komisije Hrvatskog rukometnog saveza, zatim Rukometnog kluba PPD Zagreb, a bio sam i član Izvršnog odbora GNK Dinamo Zagreb. 

Matični broj iz upisnika znanstvenika: 206304

NAGRADE

 • Odlikovanje Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinski, 2010. 
 • Nagrada Grada Zagreba, 2018.
 • Odlikovanje Hrvatskog liječničkog zbora „Ladislav Rakovac“, 2017.
 • Odlikovanje Redom Ante Starčevića, 2020.

 

ČLANSTVA U UDRUGAMA 

 • Dopredsjednik Svjetske neurokirurške federacije (WFNS),
 • Član Europske akademije znanosti i umjetnosti u Salzburgu,
 • Predsjednik Hrvatskog društva za cerebrovaskularnu i endovaskularnu 

neurokirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora,

 • Predsjednik Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora,
 • Predsjednik Stručnog savjeta Hrvatskog liječničkog zbora,
 • Predsjednik Hrvatskog neurokirurškog društva Hrvatskog liječničkog zbora 2010. – 2014.,
 • Predsjednik Udruženja neurokirurga jugoistočne Europe (SeENS) WFNS 2012. – 2017.,
 1. Knjige (autorske i uredničke): 

 

1.1. Autorske knjige: 

 1. Rotim K i sur. Neurotraumatologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2006.
 2. Rotim K, Kudelić N, Saftić R. Anatomija i fiziologija oka. Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica; 2009.
 3. Rotim K, Sajko T. Neurokirurgija. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2010.
 4. Rotim K i sur. Prometni traumatizam. Zagreb: Medicinska naklada; 2012.
 5. Rotim K, Beroš V. i sur. Cerebrovaskularna neurokirurgija. Zagreb: Medicinska naklada; 2015.
 6. Rotim K, Gajski D. Priručnik za pripremu ispita iz anatomije. Zagreb : Zdravstveno veleučilište u Zagrebu; 2015.
 7. Vrdoljak DV, Rotim K, Biočina B. Kirurgija. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2017.
 8. Rotim K, i suradnici. Anatomija: Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2017.
 9. Rotim K, Sajko T. Neurokirurgija. Osijek: Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku; 2019.
 10. Sajko T, i Rotim K. Neurokirurške posljedice bolesti središnjeg živčanog sustava. Zagreb : Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019.

 

 

1.2. Uredničke knjige: 

 

 1. Lončar Z, Rotim K, ur. Bol, peti vitalni znak. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2016. 
 2. Rotim K, ur. Tumori kralježnice, Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u 

     Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu 17. travnja 2015., 2015. Tra 17. Zagreb: Hrvatska, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za med. znanosti, Klinika za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice, Hrvatsko društvo za spinalnu kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora, 2015. 

 

 • Poglavlja u knjigama
 1. Pećina M, i sur. Sportska medicina: Ozljede mozga u sportaša. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 2. Pećina M, i sur. Sportska medicina: Ozljede i oštećenja kralježnice u sportu. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 3. Grazio S, Buljan D, i sur. Križobolja: Kirurško liječenje hernije lumbalnog intervertebralnog diska. Zagreb: Naklada Slap; 2009.
 4. Demarin V, Bašić Kes V, i sur. Glavobolja i druga bolna stanja: Minimalno invazivne metode liječenja slabinske hernije diska uporabom perkutane laserske dekompresije diska (PLDD). Zagreb: Medicinska naklada;2011.
 5. Stanec M, Vrdoljak DV, Turić M . Kirurška onkologija: Neurokirurška onkologija. Zagreb: Medicinska naklada ; 2011.
 6. Fountas K, Kapsalaki E.Z., et al Epilepsy surgery and intrinsic brain tumor surgery: Vagus nerve stimulation for refractory epilepsy. Cham: Springer; 2019.
 7. Rotim K, Zmajevic Schönwald M. Electrophysiological Techniques for Cervical Spondylotic Myelopathy. In: Mehmet Zileli and Jutty Parthiban (eds.). Cervical Spondylotic Myelopathy and Ossification of Posterior Longitudinal Ligament. Delhi and New York: Thieme; 2021. p. 71-94.
 1. Disertacije i magistarski radovi: 
 2. Rotim, K. Endoskopska ventrikulostomija treće mozgovne klijetke ultrazvučnom kontaktnom mikrosondom [disertacija]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu,  Medicinski fakultet; 2000.
 3. Rotim, K. Učestalost upalnih komplikacija kod operacija drenaže cerebrospinalnog likvora [magistarski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Poslijediplomski studij prirodnih znanosti; 1996.

 

 

 • Radovi u časopisima 

 

 RADOVI U ZNANSTVENIM ČASOPSIMA

 • Radovi indeksirani u bazi WOS/ Current Contents Connect (CC-radovi):
 1. Rotim K, Miklic P, Paladino J, Melada A, Marcikic M, Scap M. Reducing the incidence of infection in pediatric cerebrospinal fluid shunt operations. Childs Nerv Syst. 1997 Nov-Dec;13(11-12):584-7.
 2. Paladino J, Rotim K, Heinrich Z. Neuroendoscopic fenestration of arachnoid cysts. Minim Invasive Neurosurg. 1998 Sep;41(3):137-40.
 3. Melada A, Heinrich Z, Chudy D, Scap M, Rotim K. The difference between ultrasound-guided and sterotactic-guided neurosurgical procedures. Minim Invasive Neurosurg. 2000 Sep;43(3):149-52.
 4. Paladino J, Stimac D, Rotim K, Pirker N, Stimac A. Ultrasonic contact microprobe: Experimental results. Minim Invasive Neurosurg. 2000;43(2):72-4.
 5. Paladino J, Rotim K, Stimac D, Pirker N, Stimac A. Endoscopic third ventriculostomy with ultrasonic contact microprobe. Minim Invasive Neurosurg. 2000;43(3):132-4.
 6. Paladino J, Rotim K, Pirker N, Gluncić V, Jurić G, Kalauz M. Minimally invasive treatment of cavernous angioma of the optic chiasm: case report. Minim Invasive Neurosurg. 2001;44(2):114-6.
 7. Jurić G, Jakić-Razumović J, Rotim K, Zarković K. Extranodal sinus histiocytosis (Rosai-Dorfman disease) of the brain parenchyma. Acta Neurochir (Wien). 2003;145(2):145-9
 8. Dobec-Meić B, Pikija S, Cvetko D, Trkulja V, Pazanin L, Kudelić N, Rotim K, Pavlicek I, Kostanjevec AR. Intracranial tumors in adult population of the Varazdin County (Croatia) 1996-2004: a population-based retrospective incidence study. J Neurooncol. 2006 Jul;78(3):303-10. 
 9. Marinovic T, Skrlin J, Vilendecic M, Rotim K, Grahovac G. Multiple Aspergillus brain abscesses in immuno-competent patient with severe cranio-facial trauma: case report. Acta Neurochir (Wien). 2007;149(6):629-32.
 10. Bozić B, Rotim K, Houra K. Giant choroid plexus cyst as an accidental finding in an older man.  Coll Antropol. 2008;32 Suppl 1:195-7.
 11. Beros V, Houra K, Rotim K, Kovac D, Cupić H. Thoracic intramedullary sarcoidosis mimicking an intramedullary tumor. Coll Antropol. 2008;32(2):645-7.
 12. Rudan I, Marusić A, Janković S, Rotim K, Boban M, Lauc G, Grković I, Dogas Z, Zemunik T, Vatavuk Z, Bencić G, Rudan D, Mulić R, Krzelj V, Terzić J, Stojanović D, Puntarić D, Bilić E, Ropac D, Vorko-Jović A, Znaor A, Stevanović R, Biloglav Z, Polasek O. “10001 Dalmatians”: Croatia launches its national biobank. Croat Med J. 2009;50(1):4-6.

13.Polasek O, Marusić A, Rotim K, Hayward C, Vitart V, Huffman J, Campbell S, Janković S, Boban M, Biloglav Z, Kolcić I, Krzelj V, Terzić J, Matec L, Tometić G, Nonković D, Nincević J, Pehlić M, Zedelj J, Velagić V, Juricić D, Kirac I, Belak Kovacević S, Wright AF, Campbell H, Rudan I. Genome-wide association study of anthropometric traits in Korcula Island, Croatia. Croat Med J. 2009 Feb;50(1):7-16.

 1. Zemunik T, Boban M, Lauc G, Janković S, Rotim K, Vatavuk Z, Bencić G, Dogas Z, Boraska V, Torlak V, Susac J, Zobić I, Rudan D, Pulanić D, Modun D, Mudnić I, Gunjaca G, Budimir D, Hayward C, Vitart V, Wright AF, Campbell H, Rudan I. Genome-wide association study of biochemical traits in Korcula Island, Croatia. Croat Med J. 2009 Feb;50(1):23-33.
 2. Houra K, Beros V, Kovac D, Sajko T, Gnjidić Z, Rotim K. Accidental finding of an anomalous spinal nerve root during lumbar-disc surgery : A case report and a review of literature. Coll Antropol. 2010;34(3):1105-8.
 3. Johansson A, Marroni F, Hayward C, Franklin CS, Kirichenko AV, Jonasson I, Hicks AA, Vitart V, Isaacs A, Axenovich T, Campbell S, Floyd J, Hastie N, Knott S, Lauc G, Pichler I, Rotim K, Wild SH, Zorkoltseva IV, Wilson JF, Rudan I, Campbell H, Pattaro C, Pramstaller P, Oostra BA, Wright AF, van Duijn CM, Aulchenko YS, Gyllensten U; EUROSPAN Consortium. Linkage and genome-wide association analysis of obesity-related phenotypes: association of weight with the MGAT1 gene. Obesity (Silver Spring). 2010;18(4):803-8.
 4. Beros V, Houra K, Rotim K, Zivkovic D J, Cupic H, Kosec A. Isolated cerebellar intraparenchymal Rosai-Dorfman disease: case report and review of literature. Br J Neurosurg. 2011;25(2):292-6.
 5. Sajko T, Skoro I, Rotim K. How I do it – selective amygdalohippocampectomy via subtemporal approach. Acta Neurochir (Wien). 2013;155(12):2381-7.
 6. Rogić Vidaković M, Gabelica D, Vujović I, Šoda J, Batarelo N, Džimbeg A, Zmajević Schönwald M, Rotim K, Đogaš Z. A novel approach for monitoring writing interferences during navigated transcranial magnetic stimulation mappings of writing related cortical areas. J Neurosci Methods. 2015;255:139-50. 
 7. Rogić Vidaković M, Schönwald MZ, Rotim K, Jurić T, Vulević Z, Tafra R, Banožić A, Hamata Ž, Đogaš Z. Excitability of contralateral and ipsilateral projections of corticobulbar pathways recorded as corticobulbar motor evoked potentials of the cricothyroid muscles. Clin Neurophysiol. 2015;126(8):1570-7.
 8. Splavski B, Rotim K, Lakičević G, Gienapp AJ, Boop FA, Arnautović KI. Andreas Vesalius, the predecessor of neurosurgery: How his progressive scientific achievements affected his professional life and destiny. World Neurosurg. 2019 Sep;129:202-209. doi: 10.1016/j.wneu.2019.06.008.
 9. Splavski B, Rotim K, Boop FA, Gienapp AJ, Arnautović K. Ambroise Paré: His contribution to the future advancement of neurosurgery and the hardships of his times affecting his life and brilliant career. World Neurosurg. 2020; 134:233-239. doi: 10.1016/j.wneu.2019.10.187.
 10. Najjar J, Splavski B, Rotim K and Arnautovic KI  Letter: Neurosurgery in the Besieged City of Homs During the Syrian War, Neurosurgery. 2020; 86:E575-E578. doi:10.1093/neuros/nyz571

 

 • Radovi indeksirani u bazi WOS /Core Collection- SCI-Exp, SSCI, AHCI (SCIE-radovi):  
 1. VrhovacI,  Francetic I, Rotim K. Drug trials on helathy volunteers in Yugoslavia. Internat J Clin Pharmacol Therap. 1990;28(9):375-379.
 2. Miklic P, Gjurasin M, Barisic N, Lukenda M, Rotim K, Chudy D. Complete remission of central diabetes insipidus associated with communicating hydrocephalus following ventricular shunting – A case report . Neurol Croat.  1996;45(1): 29-37.
 3. Melada A, Marcikic M, Rotim K, Pazanin L. Intracranial meningioma coexistent with cholesteatoma: A case report. Neurol Croat.1997;46(1-2): 59-65.
 4. Paladino J, Rotim K, Mrak G, Grizelj M, Gluncic V. Endoscopically assisted microsurgery of benign pineal region tumor tuzmors. Neurol Croat. 1998;47(3-4):209-15.
 5. Heinrich Z, Melada A, Mrak G, Scap M, Rotim K, Marcikic M, Gluncic V. Facio-orbito-cranial missile injuries. Neurol Croat. 1999;48(2-3):85-92. 
 6. Kolic Z,  Zamolo G,Eskinja N, Willheim K, Rotim K, Mihaljevic  D. Chudy D. Postmeningitis adult hydrocephalus following contracted tuberculous meningitis in childhood? Neurol Croat. 2004; 53(3-4):95-98.
 7. Chudy D, Sporis D, Rotim K. Occipital neuralgia relieved with C2 ganglionectomy. Neurol Croat. 2004; 53(1-2): 29-33.
 8.   Rotim K, Marinović T, Paladino J. Considerations and complications of ventricular endoscopy. Neurol Croat. 2005;54(3):55-61.
 9. Rotim K, Marinović T, Vilendečić M, Pavić L, Grahovac G. Computed tomography angiography vs. digital subtraction angiography for detection and characterization of intracranial aneurysms at Dubrava university hospital, Zagreb. Neurol Croat. 2007;56(3):43-48.
 10. Demarin V, Basić-Kes V, Zavoreo I, Bosnar-Puretić M, Rotim K, Lupret V, Perić M, Ivanec Z, Fumić L, Lusić I, Aleksić-Shihabis A, Kovac B, Ivanković M, Skobić H, Maslov B, Bornstein N, Niederkorn K, Sinanović O, Rundek T. Recommendations for neuropathic pain treatment. Acta Clin Croat. 2008;47(3):181-91.
 11. Božić B, Rotim K, Kogler A, Broz R, Krpina H, Čupić H, Radić J. Cerebellar glioblastoma in the elderly–case report.  Acta Clin Croat. 2009;48:175-178.
 12. Gopčević A, Vučić M, Lovrenčić-Huzjan A, Vuković V, Bušić M, Vargek-Solter V, Schmidt S, Kovačić N, Rotim K, Demarin V. Increased donor rate at Sestre milosrdnice University Hospital. Acta Clin Croat. 2009;48(3): 319-324. 
 13. Sajko T,Rotim K, Kudelic N, Krpina H, Miletic L. Intraventricular location of metastatic breast carcinoma: a case report. Acta Clin Croat 2009; 48(1):55-58. 
 14. Demarin V, Lovrenčić-Huzjan A, Bašić S, Bašić-Kes V, Bielen I, Breitenfeld T, Brkljačić B, Cambi-Sapunar L, Jurjevic A, Kadojic D, Krolo I, Lovričević I, Lušić I, Radoš M, Rotim K, Rundek T, Schmidt S, Trkanjec Z, Vargek-Solter V, Vidjak V, Vuković V. Recommendations for the management of patients with carotid stenosis. Acta Clin Croat. 2010; 49 (1):101-118. 
 15. Marcikić M, Hrečkovski B, Samardžić J, Martinović M, Rotim K. Spontaneous resolution of post-traumatic chronic subdural hematoma: Case report. Acta Clin Croat. 2010; 49 (3): 331-334.
 16. Pavičić-Astaloš J, Iveković R, Knežević T, Krolo I, Novak-Lauš K, Tedeschi-Reiner E, Rotim K, Mandić K, Sušić N. Intralesional triamcinolone acetonide injection for chalazion. Acta Clin Croat.2010; 49 (1):43-48. 
 17. Bašić-Kes V, Zavoreo I, Rotim K, Bornstein N, Rundek T, Demarin V. Recommendations for diabetic polyneuropathy treatment. Acta Clin Croat. 2011 Jun;50(2):289-302.
 18. Mihić J, Rotim K, Marcikic M, Smiljanić D. Head injury in children. Acta Clin Croat. 2011; 50(4):539-547.
 19. Sajko T, Hećimović H, Borić M, Sesar N, Rotim K. Complete resolution of medically refractory temporal lobe epilepsy after arachnoid cyst fenestration. Acta Clin Croat. 2011; 50 (4): 589-593. 
 20. Omerhodžić I, Dizdarević K, Rotim K, Hajdarpašić E, Nikšić M, Bejtić-Čustović E, Selimović E, Čustović M. Cerebral microdialysis: Perioperative monitoring and treatment of severe neurosurgical patient. Acta Clinica Croat. 2011; 50 (1):13-20. 
 21. Mihić J, Rotim K, Marcikić M, Smiljanić D, Dikanović M, Jurjević M, Matić I. The Prevalence of Neurocranium Injury in Children in Brod-Posavina County. Acta Clin Croat. 2012 Dec;51(4):615-22.
 22. Bašić Kes V, Cesarik M, Corić L, Zavoreo I, Rotim K, Beros V, Pazanin L, Drnasin S, Demarin V. Tumor-like multiple sclerosis.  Acta Clin Croat. 2012 Mar;51(1):113-6.
 23. Vukas D, Ledić D, Grahovac G, Kolić Z, Rotim K, Vilendecić M. Clinical outcomes in patients after lumbar disk surgery with annular reinforcement device: two-year follow up. Acta Clin Croat. 2013;52(1):87-91.
 24. Rotim K, Sajko T, Škoro I, Zmajević-Schönwald M,  Borić M. Complete neurological recovery after surgery for mesencephalic cavernoma: Case report. Acta Clin Croat. 2014; 53 (4):494-498. 
 25. Prpić I, Ahel T, Rotim K, Gajski D, Vukelić P, Sasso A. The use of neuroimaging in the management of chronic headache in children in clinical practice versus clinical practice guidelines. Acta Clin Croat.2014; 53 (4): 449-454. 
 26. Solter VV, Breitenfeld T, Roje-Bedeković M, Supanc V, Lovrencić-Huzjan A, Serić V, Antoncić I, Basić S, Beros V, Bielen I, Soldo SB, Kadojić D, Lusić I, Maldini B, Marović A, Paladino J, Poljaković Z, Radanović B, Rados M, Rotim K, Vukić M, Zadravec D, Kes VB. General recommendations for the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Acta Clin Croat. 2014; 53 (1): 139-152. 
 27. Solter VV, Roje-Bedeković M, Breitenfeld T, Supanc V, Lovrenčić-Huzjan A, Šerić V, Antončić I, Bašić S, Beroš V, Bielen I, Soldo SB, Kadojić D, Lušić I, Maldini B, Marović A, Paladino J, Poljaković Z, Radanović B, Radoš M, Rotim K, Vukić M, Zadravec D, Kes VB. Recommendations for the management of medical complications in patients following aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Acta Clin Croat. 2014; 53 (1): 113-138. 
 28. Rotim K, Sajko T, Zmajević M, Šumonja I, Grgić M. Dysphonia as an uncommon presentation of pontocerebellar choroid plexus papilloma. Acta Clin Croat. 2015;54(2):227-231.
 29. Bašić Kes V, Jurašić MJ, Zavoreo I, Ćorić L, Rotim K. Migraine, carotid stiffness and genetic polymorphism. Acta Clin Croat.2015;54(4):409-415. 
 30. Rasulić LG, Puzović V, Rotim K, Jovanović M, Samardžić M, Živković B, Savić A. The epidemiology of forearm nerve injuries – A retrospective study. Acta Clin Croat. 2015;54(1):19-24.
 31. Stojsavljević M, Tasić G, Nikolić I, Repac N, Janićijević A, Šćepanović V, Rotim K, Rasulić L. Glioblastoma multiforme brain tumors located in the motor cortex – Specific findings in comparison with low grade gliomas of the same localization: Analysis of a sixty patient series. Acta Clin Croat. 2015: 54 (4): 402-408. 
 32. Lakićević N, Prstojević B, Rasulić L, Vujotić L, Vukašinović I, Milicić B, Savić A, Živković B, Rotim K, Samardžić M. Intraoperative aneurysmal rupture: Clinical outcome following open surgery or endovascular treatment. Acta Clin Croat. 2015; 54 (3): 285-293. 
 33. Lazibat I, Šamija RK, Rotim K. Innovative therapies redefine treatment goals in multiple sclerosis. Acta Clin Croat. 2016;55 (1):125-133. 
 34. Jelec V, Turner R, Franić M, Korušić A, Rotim K. Facet orientation and tropism: association with accelerated degeneration of stabilizing structures in lower lumbar spine. Acta Clin Croat. 2016; 55 (1):117-124. 
 35. Rotim, K. The Dawn of Robo-Nano Neurosurgery. Acta Clin Croat. 2016; 55(2):185-186
 36. Franic M, Bilic V, Dokuzovic S, Curic S, Cengic T, Rotim K. Surgical treatment of metastatic disease of the vertebral column. Acta Clin Croat. 2016; 55(3):474-482.
 37. Doric I, Zarkovic M, Radojicic Z, Repac N, Janicijevic A, Rotim K, et al. The value of multidetector computed tomography of orbits in globe protrusion in comparison to hertel exophthalmometry. Acta Clin Croat. 2017;56(1):21-7.
 38. Kovacevic V, Jovanovic N, Miletic-Kovacevic M, Nikolic R, Peulic M, Rotim K, et al. Standard lumbar discectomy versus microdiscectomy – differences in clinical outcome and reoperation rate. Acta Clin Croat. 2017;56(3):391-8.
 39. Kurtovic B, Rotim K, Batinica IM, Milosevic M, Bozic B, Kalauz S. Analgesic effect – comparison of paracetamol administered intermittently and through patient-controlled analgesia pump after lumbar discectomy: a prospective clinical study. Acta Clin Croat. 2017;56(2):236-43.
 40. Milatovic B, Tasic G, Nikolic I, Doric I, Repac N, Scepanovic V, et al. Determination of predictive anatomic parameters for bleeding of brain arteriovenous malformations by multidetector ct angiography. Acta Clin Croat. 2017;56(4):728-32.
 41. Rasulic L, Vitoseviec F, Rotim K, Medenica SM, Nestorovic D. Developmental venous anomaly serving as a draining vein of brain arteriovenous malformation. Acta Clin Croat. 2017;56(1):172-8.
 42. Rasulić L, Simić V, Savić 1, Lepić M, Kovačević V, Puzović V, Vitošević F, Novaković N, Samardžić M, Rotim K. Management of Brachial Plexus Missile Injuries. Acta Clin Croat. 2018 Sep;57(3):487-496. doi: 10.20471/acc.2018.57.03.12.
 43. Dobran M, Nasi D, Della Costanza M, Gladi M, Iacoangeli M, Rotim K, Splavski B. Characteristics of Treatment and Outcome in Elderly Patients with Brain Glioblastoma: A Retrospective Analysis of Case Series. Acta Clin Croat. 2018 Jun, 57(2):221-228
 44. Splavski B, Rotim A, Brumini I, Koprek I, Gajski D, Božić B, Rotim K. Lumbar Spine Synovial Cyst: A Case Series Report And Review Of Surgical Strategies. Acta Clin Croat. 2019 Sept, 58(3):491-496.
 45. Mihic J, Rotim K, Vucic M, Hude Dragicevic I, Borić M, Lugovic-Mihic L. Prognostic Role of CD44 Expression and Neovascularization Determined by Endoglin (CD105) in Glioblastoma Patients. Acta Clin Croat. 2019 Sept, 58(3):455-462.
 46. I. Omerhodzic, M. Pojskic, K. Rotim, B. Splavski, L. Rasulic and K. I. Arnautovic MYXOPAPILLARY EPENDYMOMA OF THE SPINAL CORD IN ADULTS: A REPORT OF PERSONAL SERIES AND REVIEW OF LITERATURE. Acta Clin Croat. 2020, 59: 329-337. DOI: 10.20471/acc.2020.59.02.17.
 1. J. Grujic, V. Jovanovic, G. Tasic, A. Savic, A. Stojiljkovic, S. Matic, M. Lepic, K. Rotim and L. Rasulic. GIANT CAVERNOUS MALFORMATION WITH UNUSUALLY AGGRESSIVE CLINICAL COURSE: A CASE REPORT. Acta Clin Croat. 2020, 59(1):183-187. DOI: 10.20471/acc.2020.59.01.24
 1. D. Jugovic, R. Bosnjak, K. Rotim and G. C. Feigl. MINIMALLY INVASIVE TREATMENT OF IDIOPATHIC SYRINGOMYELIA USING MYRINGOTOMY T-TUBES: A CASE REPORT AND TECHNICAL NOTE. Acta Clin Croat. 2020, 59(1): 177-182. DOI: 10.20471/acc.2020.59.01.23
 2. V. Kalousek, B. Splavski, V. Beros, B. Culo, F. Vrban, A. Rotim and K. Rotim. LARGE ANEURYSM OF BASILAR ARTERY TIP MIMICKING MIDBRAIN TUMOR AND CAUSING UNILATERAL OBSTRUCTIVE HYDROCEPHALUS: A CASE REPORT AND TECHNICAL NOTE. Acta Clin Croat. 2020, 59(1): 166-172. DOI: 10.20471/acc.2020.59.01.21
 3. I. Omerhodzic, M. Pojskic, K. Rotim, B. Splavski, L. Rasulic and K. I. Arnautovic. MYXOPAPILLARY EPENDYMOMA OF THE SPINAL CORD IN ADULTS: A REPORT OF PERSONAL SERIES AND REVIEW OF LITERATURE. Acta Clin Croat. 2020, 59(2): 329-337. DOI: 10.20471/acc.2020.59.02.17
 4. K. Rotim, B. Splavski, Z. Trkanjec, V. Kalousek, A. Rotim and T. Sajko. THE RISK OF MULTIPLE INTRACRANIAL ANEURYSM FORMATION IN PATIENTS WITH MALIGNANT DISEASE UNDERGOING RADIATION THERAPY: A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW. Acta Clin Croat. 2020, 59(2): 359-364. DOI: 10.20471/acc.2020.59.02.21
 5. T. Sajko, K. Rotim, B. Kurtovic, C. Rotim and A. Rotim. Prospective randomized appraisal of the best pain relief option after L4/L5 discectomy. Neurological Research. 2020, 7. DOI: 10.1080/01616412.2020.1796383

 

 • Radovi indeksirani u bazi PubMed:
 1. Paladino J1, Rotim K, Heinrich Z. [Endoscopic ventriculocisternostomy of the third cerebral ventricle]. Lijec Vjesn. 1999 Jun;121(6):181-5.
 2. Mihic J, Rotim K, Bitunjac M, Samardẑic J, Ŝapina L. Hospitalization of children with traumatic brain wounds in brod -posavina county [Hospitalizacija djece s traumatskim ozljedama mozga na podrucju brodsko-posavske ẑupanije]. Acta Med Croat. 2011;65 (5):445-451. 
 3. Kovač D, Rotim K, Kovač V, Perović D, Kvesić D, Čerina V, Božić B, Ivanec Z, Radić I, Člmić M, Lakičević G, Borić M, Petrović T. New techniques and prospects in invasive treatment in vertebrology [Novostii perspektive u invazivnom liječenju u vertebrologiji].  Lijec Vjesn. 2011; 133 (3-4):125-132. 
 4. Kovač D, Rotim K, Božić B, Sajko T, Kejla Z, Perović D, Kvesić D, Houra K, Škoro I, Ivanec Z, Borić M, Sesar N, Subašić A. Guidelines for interventional and invasive treatment in patients with mechanical back pain [Smjernice za intervencijske i invazivne postupke u bolesnika s mehaničkom križoboljom]. Acta Med Croat.2013; 67 (3):225-231. 
 5. Gnjidić Ž, Kudelić N, Sajko T, Malenica M, Stipić D, Rotim K. Surgical treatment of prolactinomas – Our experience [Prolaktinomi – kirurško ili medikamentozno liječenje?]. Coll Antropol. 2014;38 (2):571-576.    
 6. Rotim K, Sajko T, Borić M, Subašić A. Minimally invasive surgery in treatment of lumbar intervertebral disc herniation [Minimalno invazivna kirurgija slabinske kralježnice u liječenju hernije intervertebralnog diska]. Lijec Vjesn.2015; 137 (3-4):96-99. 
 7. Rasulić L, Rotim K, Sajko T. The Sense and Sensibility of SeENS in Sarajevo 2015: Building Bridges of Knowledge and Understanding. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2015;76 Suppl 2:i. doi: 10.1055/s-0035-1566237. Epub 2015 Oct 19.
 8.   Rotim K, Sajko T, Batinica IM, Schoenwald MZ, Benko M, Kovačević M. Awake surgery for a primary brain tumor [Operacija primarnog tumora mozga u budnom stanju bolesnika). Lijec Vjesn. 2015; 137 (7-8):229-232. 
 9. Puzovic V, Rotim K, Jurisic V, Samardzic M, Zivkovic B, Savic A, Rasulic L. The Prevalence of Spine Deformities and Flat Feet among 10-12 Year Old Children Who Train Basketball–Cross-Sectional Study. Coll Antropol. 2015;39(3):625-629.  
 10. Compagnone C, Schatman ME, Rauck RL, Van Zundert J, Kraus M, Primorac D, Williams F, Allegri M, Saccani Jordi G, Fanelli G; Pain-Omics Group. Past, Present, and Future of Informed Consent in Pain and Genomics Research: Challenges Facing Global Medical Community. Pain Pract. 2017;17(1):8-15. doi: 10.1111/papr.12485. Epub 2016 Aug 26. Collaborators: Skelin A, Perović D, Houra K, Granec D, Minella C, DeGregori M, Hong J, Baciarello M, Marchesini M, Vanelderen P, Kovačić S, Rotim K, Gieger C, Aulchenko Y, Pemberton IK, MacDougal J, Black M.
 • Radovi indeksirani u bazi Scopus:
 1. Beroš V, Houra K, Ćupić H, Stipić D, Žarković K, Rotim K. Izolirana intrakranijska sinusna histiocitoza: prikaz dvaju slučajeva s Rosai-Dorfmanovom bolesti. Medicina fluminensis. 2011;47:212-217.
 2. Sajko T, Rotim K. Surgical procedures in treatment of mesial temporal lobe epilepsy [Neurokirurški operacijski postupci u liječenju epilepsije mezijalnog sljepoočnog režnja]. Medicina Fluminensis. 2011; 47 (2):167-173. 
 3. Rotim K, Borić M, Sajko T. Minimally invasive surgery in treatment of lumbar disc herniation [Minimalno invazivna kirurgija u liječenju hernije intervertebralnog diska slabinske kralježnice]. Medicina Fluminensis. 2011; 47 (2); 191-195. 
 4. Božić B, Rotim K, Sajko T, Borić M. Biomechanical analysis of lumbar spine movement [Biomehanička analiza kretnji slabinske kralježnice].  Medicina Fluminensis. 2011; 47 (2): 174-179. 
 5. Gavranić A, Šimić H, Škoro I, Stanković B, Rotim K, Kolić Z. Subarachnoid haemorrhage [subarahnoidalno krvarenje].  Medicina Fluminensis. 2011; 47 (2): 143-156. 
 6. Rotim K, Kovač D, Borić M., Bajek G, Kolić Z. Neurosurgery. Medicina fluminensis. 2011;47(2):132-133.
 7. Rotim K, Sajko T, Šumonja I. Prva biopsija mozga u Hrvatskoj vođena neuronavigacijom. Liječ Vjesn. 2017;139(11-12):388-391.
 8. Mihić J, Rotim K, Vučić M, Novak-Bilić G, Lugović Mihić L. Značenje angiogeneze i ekspresije CD44 u glioblastomu. Acta Med Croatica. 2017;71(3):201-207
 9. Grazio S, Kes VB, Grgurević L, Božić B, Perović D, Zadravec D, Grubišić F, Kvesić D, Mikula I, Nemčić T, Borić I, Houra K, Mustapić M, Nikolić T, Lisak M, Dumić-Čule I, Vukojević R, Koprek I, Brnić V, Rotim K. Stenoza spinalnog kanala slabinske kralježnice – od epidemiologije do rehabilitacije. Liječ Vjesn. 2018;140(1-2):34-49.
 10. Vanja Bašić Kes, Iris Zavoreo, Zlatko Trkanjec, Višnja Supanc, Tomislav Breitenfeld, Arijana Lovrenčić Huzjan, Marina Roje Bedeković, Marijana Lisak, Silvio Bašić, Silva Soldo Butković, Marina Titlić, Sanja Tomasović, Ljiljana Čengić, Biserka Kovač, Ervin Jančić, Dragutin Kadojić, Denis Čerimagić, Anka Aleksić Shihabi, Dijana Zadravec, Vladimir Kalousek, Krešimir Rotim, Vida Demarin. Osuvremenjene smjernice za zbrinjavanje akutnog moždanog udara Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za moždani udar. Acta Med Croat. 2019; 73(1):89-121.

11. M. Dobran, A. Marini, B. Splavski, K. Rotim, V. Liverotti, D. Nasi and M. Iacoangeli. Surgical Treatment and Predictive Factors for Atypical Meningiomas: A Multicentric Experience. World Neurosurg. 2020; 18788750 (ISSN).DOI: 10.1016/j.wneu.2020.03.201.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH