info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/Prof.-dr.-sc.-MIRZA-SMAJIĆ.png

Prof. dr. sc. MIRZA SMAJIĆ

Sarajevo

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

Biografija

Rođen 1981. godine u Sarajevu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (Odsjek odbrana i sigurnost).

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu zaposlen u zvanju vanrednog profesora. U periodu od 2015. godine vršio funkciju prodekana za nastavu i rad sa studentima.

Od oktobra 2019. godine vrši funkciju šefa Odsjeka sigurnosnih i mirovnih studija.

Stalni je predavač na kursu “Sigurnosna politika BiH” u organizaciji Misije OSCE-a u BiH i Ministarstva sigurnosti BiH. Angažiran je kao konsultant od strane domaćih i međunarodnih organizacija (Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini).

Naučne oblasti u kojima istražuje i djeluje su: sigurnosne studije, humana sigurnost, unutrašnja sigurnost i studije provedbe zakona i policije.

U svojstvu autora ili koautora objavio četiri knjige i studije, odnosno više stručnih i znanstvenih radova koji su publikovani u BiH i i inozemstvu.

Kao istraživač ili konsultant je sudjelovao u većem broju znanstvenih kongresa i projekata u BiH, Srbiji i Hrvatskoj.

Angažiran je u svojstvu vanjskog suradnika na PMF UNSA i Pravni fakultet Sveučilište u Mostaru.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH