info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/pavobarisic.jpg

Prof. dr. sc. PAVO BARIŠIĆ

Zagreb

Filozof, doktor filozofije i redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu. Ministar znanosti i obrazovanja u Vladi Republike Hrvatske 20016.-2017. Dekan Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 2019.-2021.
Ravnatelj Instituta za filozofiju u Zagrebu 1991.-2001.

Biografija

Rođen je 1959. u Gornjoj Dubici, općina Odžak, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu pohađao je u Gornjoj Dubici i Odžaku, a gimnaziju u Bolu na Braču 1974.-1978.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je pravo 1982. Na Filozofskom fakultetu stekao je zvanje profesora filozofije i njemačkoga jezika i književnosti 1983. Poslijediplomski studij Filozofije znanosti u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku magistrirao je 1985. Doktorirao je na Sveučilištu u Augsburgu 1989.

Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 2019. Predaje filozofiju prava i politike, povijest filozofije, uvod u filozofiju, filozofiju demokracije i metafiziku. Dekan je Fakulteta 2019.-2021., jedan od osnivača Hrvatskih studija 1992.-1993., prvi zamjenik voditelja 1993.-1995. i o. d. voditelja 2000.-2002.

Ravnatelj Instituta za filozofiju u Zagrebu bio je 1991.-2001. gdje je zaposlen od 1986. do 2019. Pročelnik Odsjeka za filozofiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu bio je 2005.-2013., a glavni i odgovorni urednik časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica 1993.-2005.

Predsjednik Upravnoga odbora Pučkoga otvorenoga učilišta u Zagrebu bio je 1991.-1995., predsjednik Upravnoga vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje 2005.-2006., predsjednik Savjeta Sveučilišta u Splitu 2005.-2006., predsjednik Hrvatskoga filozofskoga društva 2007.-2009., predsjednik Kluba hrvatskih humboldtovaca 2014.-2016.

Ministar znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske bio je 2016.-2017., a pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i športa 2004.-2006.

Glavni je tajnik Međunarodne paneuropske unije od 2015., a bio je predsjednik Hrvatske paneuropske unije 2003.-2016.

Gostujući istraživač humboldtovac bio je na Sveučilištu u Augsburgu 1997.-1998. i Sveučilištu Ludwig Maximilian u Münchenu 2004., 2008. i 2018., a gostujući profesor na Sveučilištu Kwansei Gakuin u Japanu 2002.-2003.

Objavio je knjige Dijalektika običajnosti 1988., Welt und Ethos 1992., Filozofija prava Ante Starčevića 1996., Deliberativna demokracija i Aristotelovi argumenti o rasudnoj snazi mnoštva 2016., Ideal vladavine puka. Uvod u filozofiju demokracije 2016., Deliberative Demokratie 2015., Demokratie und Öffentlichkeit 2016. i Kosmopolitische Demokratie 2018. s Henningom Ottmannom u nakladi Nomos iz Baden-Badena, uredničke knjige, znanstvene i stručne radove u inozemnim i domaćim publikacijama.

Direktor međunarodnoga poslijediplomskoga tečaja Filozofija i demokracija u IUC Dubrovnik bio je 2005.-2015., voditelj institutske suradnje Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta Ludwig Maximilian u Münchenu Filozofska sidra demokracije 2013.-2017.

Dobitnik je Nagrade za znanstvenu izvrsnost u Institutu za filozofiju 2015. te više domaćih i međunarodnih priznanja i povelja.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH