info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/halilovic.jpg

Prof. dr. sc. SAFVET HALILOVIĆ

Sarajevo

Doktor islamskih znanosti; Redovni profesor za naučne oblasti Tefsir (egzegeza Kur'ana) i Kur'anska antropologija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici (Bosna i Hercegovina); šef Odsjeka za islamsku vjeronauku; član Vijeća povjerenika Svjetske unije islamskih učenjaka (International Unio for Muslims Scholars)

Biografija

Dr. hafiz Safvet Halilović (rođen 1968.) profesor je Tefsira i Kur'anske antropologije na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, te član Vijeća povjerenika Svjetske unije islamskih učenjaka (International Union for Muslim Scholars). Studirao je na poznatom islamskom univerzitetu Al-Azhar u Kairu, gdje je diplomirao (1992.), završio postdiplomske studije i magistrirao (1997.) te doktorirao na Odsjeku za tefsir i kur'anske nauke (2001. godine). Kao gostujući profesor predavao je na postdiplomskim studijama Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i Teološkog fakulteta (Ilahiyat Fakültesi) Istanbulskog univeziteta.

Zaposlen na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, gdje je prošao kroz sva nastavnička zvanja, a godine 2014. Biran je u zvanje redovnog profesora. Objavljeno mu je preko dvadeset knjiga i više od stotinu originalnih naučnih i stručnih radova iz područja islamskih teoloških disiplina, povijesti religija, islamske misli, kulture, odgoja i obrazovanja. Neke od njegovih knjiga prevedene su na engleski, njemački i turskijezik a nekoliko knjiga je kao autor objavio na arapskome jeziku. Aktivno je učestvovao na brojnim naučnim simpozijima u Bosni i Hercegovini i svijetu. Držao je predavanja i seminare u Kairu, Dohi, Istanbulu, Bejrutu, Dakaru, Beču, Štokholmu, Geteborgu, Zagrebu, Kopenhagenu i Tunisu.

Član je Svjetske unije islamskih učenjaka (International Union for Muslim Scholars). U nekoliko mandata biran je u Vijeće povjerenika (Madžlis al-umanā’), uže tijelo koje rukovodi Svjetskom unijom muslimanskih učenjaka koja okuplja više desetina  hiljada učenjaka iz raznih dijelova svijeta.

Zagovornik je očuvanja autentičnog islamskog učenja predstavljenog u ideji islamske središnjosti (al-wasatiyya al-islamiyya). To je pravac u kojem se ne dopušta ekstremizam ili pretjerivanje bilo koje vrsta, ali također ne dozvoljava ni umanjivanje od islama i njegovih konstanti (sawābit al-islām). Sva njegova predavanja, nastupi, knjige i objavljeni radovi utemljeni su na ideji islamske središnjosti, a to se jasno vidi iz njegovih studija i knjiga kao što su, npr.: Islam mir sa sobom i drugima, Osnovi tefsira – temeljne postavke za pravilno razumijevanje i tumačenje Kur'ana, Metodologija tumačenja Kur'ana u hanefijskome mezhebu – studija na primjeru El-Džessasovog tefsira Akhamu-l-Kur'an (Propisi Kur'ana), Sira – Životopis posljednjeg Allahovog Poslanika, Šta Kur'an kaže o čovjeku Uvod u kur'ansku antropologiju, Islam u koji pozivamo, Islamska tradicija Bošnjaka kao štiti od ekstremnih sektaških i politiziranih tumačenja islama, Problem ovisnosti iz obzorja kur'anske antropologije, Fenomenologija grijeha, Islam i Zapad u perspektivi Muhammeda Asada (Leopold Weiss) i dr.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH