info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

NovostiReakcija na članak pod naslovom: “Akademici ‘preko noći’ urušavaju ANU BiH, probosanske snage je moraju zaštititi” objavljen na web stranici nap.ba dana 31.08.2021. godine

3 Septembra, 2021

Poštovani,

Obraćamo vam se ispred Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini (IANUBIH), a povodom članka: “Akademici ‘preko noći’ urušavaju ANU BiH, probosanske snage je moraju zaštititi” objavljenog na web stranici nap.ba dana 31.08.2021. godine.

Naime, na više mjesta u ovom tekstu se poistovjećuje Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini (IANUBIH) sa nekim drugim Akademijama koje djeluju na području Bosne i Hercegovine, na što smo posebno osjetljivi. Iole površan, ali dobronamjeran promatrač vidjet će ogrome razlike u kvaliteti i međunarodom naučnom rejtingu naše Akademije sa bilo kojom drugom s područja Bosne i Hercegovine. Akademija sama po sebi je institucija posvećena naprednom učenju i širenju znanja, te koja okuplja naučnike koji se bave istraživanjima. Stoga, pojam i porijeklo akademije moraju da zrače aurom naučnog prestiža i uzvišenosti, što našu Akademiju i njene članove i odlikuje.

U svom tekstu navodite da su nove akademije nastale iz jedne akademije (BANU) što u našoj Internacionalnoj akademiji nauka i umjetnosti u BiH nipošto nije slučaj jer smo mi autohtona multietnička akademija koja je jedina koja ima jasne kriterije prijema temeljene na scientometriji, čak i u polju umjetnosti gdje nema scijentometrijskih analiza. U nastavku dostavljamo kratki pravilnik za izbor redovnih članova IANUBIH, kako biste se uvjerili da to sa BANU-om ili bilo kojom drugom Akademijom koja djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine nema nikakve veze.

 

Kratki pravilnik za izbor redovnih članova akademije

 Scijentometrijski kriteriji

  

PRIRODNE, BIOMEDICINSKE, TEHNIČKE I DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE NAUKE
Broj članaka u časopisima koji su u bazi CC

Broj članaka u časopisima koji su u bazi CC

        (prvi i/ili korespodentni autor)

(min 20)

(min  10)

 

Broj članaka u bazi Scopus                                                         

Broj citiranja u bazi Scopus                                                      

Broj citiranja u bazi Scopus

       (za članke u kojima je prvi ili korespondirajući autor)

(min 50 )

(min 1000)   

(min 600)

 

Broj citiranja u bazi Google Scholar

Broj citiranja u bazi Google Scholar

       (za članke u kojima je prvi ili korespondirajući autor)

(min 1500)  

(min 1000)

H index

   Scopus

  Google scholar

 

15

20

  

Kriteriji u području umjetnosti

   Vizualne umjetnosti: diploma umjetničke akademije, samostalne izložbe u najmanje tri različite galerije u tri države ili barem dva međunarodna bijenala i minimalno jedna objavljena monografija o radu i djelu.

   Arhitektura: sveučilišna diploma, najmanje jedna objavljena monografija i javne zgrade u tri različite države i najmanje jedna arhitektonska nacionalna nagrada.

   Glazba, kompozitori: diploma glazbene akademije, izvođenje djela na najmanje jednom svjetskom festivalu, te na tri različita mjesta u tri različite zemlje; barem jedna nacionalna glazbena nagrada.

   Književnost: sveučilišna diploma, najmanje jedna nacionalna književna nagrada i minimalno tri knjige prevedene na tri strana jezika.

   Scenske umjetnosti, režija: sveučilišna diploma, izvedba predstave ili filma najmanje u tri države i minimalno jedna međunarodna nagrada za predstavu ili filma

 

Također, u svom tekstu navodite kako je formiranje novih akademija posljedica neostvarenih ciljeva pojedinaca. Ako možda i ima takvih po drugim Akademija, to zbog postavljenih visokih kriterija za izbor u redovne članove IANUBIH, kod nas nije moguće. Akademikom se može nazivati samo redovni član Akademije. Ono što je posebno zabrinjavajuće u ovom članku je činjenica da osim što poistovijećujete bez ikakvih kriterija Akademije kao institucije, vi i vaši sagovornici to činite i sa pojedincima iz Akademija. Stavljati u istu rečenicu, te u isti kontekst Predsjednika IANUBIH, akademika Kurjaka, sa predsjednicima i članovima drugih Akademija, jednostavno nije moguće. Za razliku od svih predsjednika Akademija koje djeluju na području Bosne i Hercegovine, akademik Kurjak je počasni doktor nauka na 13 uglednih svjetskih univerziteta (ne i Sarajeva), što niko drugi iz Bosne i Hercegovine nema. U članstvu je ili na rukovodećim funkcijama u 8 naučnih stručnih akademija, te sa gotovo 14.000 citata najcitirani je kliničar u području bivše Jugoslavije, a i šire.

Dalje se navodi da su nove akademije pokušaj urušavanja ANUBIH-a. IANUBIH, njen predsjednik, potpredsjednici, generalni sekretar i izvršni direktor takvu tvrdnju kategorički odbacujemo. Optužbe tog tipa su zaista ozbiljne i neosnovane. U normalnom svijetu, a naročito akademskom, kada sagovornik govori o nekoj temi, trebalo bi da je autoritet iz te oblasti, te da se detaljno upoznao sa problematikom, prije nego što izađe u javnost. Da su vaši sagovornici pročitali išta vezano za IANUBIH, znali bi da u jednom od prvih članaka našeg statuta je navedeno da visoko cijenimo najstariju krovnu akademiju ANUBIH i da ćemo s njom usko surađivati, tačno onoliko koliko to ona želi. Ta saradnja je već počela konkretnim akcijama. Jedna od njih je značajan naučni skup u Tuzli koji će se održati od 17. – 19.  septembra ove godine. U planu su i druge akcije poput akademske dijaspore, održivog razvoja, otkrivanja mladih talenata i jačanja naučnih lidera u BIH. Za vašu informaciju, IANUBIH ima 108 članova (i nekoliko u postupku prijema) doslovce iz svih dijelova BIH i iz svih etničkih skupina. Među njima je 14 bivših rektora, 12 bivših dekana, 7 bivših ministara, 7 bivših ambasadora i slično. U naučnoj produkciji (koju izbacuju nepristrani i nemilosrdni strojevi – kompjuteri ) ima 252.000 citata i po tome je ubjerljivo najjača intelektualna jedinica u BIH. Voljeli bismo da i ostale Akademije izađu u javnost sa rezultatima njihove naučne produkcije zasnovane na scientometrijskim parametrima kakve moderna nauka jedino i poštuje, a ne „autoritete“. Ono što treba da imate na umu je činjenica da već u prvom pokušaju, za razliku od svih drugih akademija pa i ANUBIH-a, smo dobili dozvolu ministra pravosuđa BIH da se formiramo na državnoj nivou, ali i da uključimo inozemne članove vezane na ovaj ili onaj način uz BIH. Sve što činimo i što ćemo činiti pokušaj je jačanja ANUBIH-a, a ne njegovo slabljenje. Zdrava konkurencija u svim područjima ljudske djelatnosti stimulira i one slabije, a naša akademija surađuje samo s jakima jer je tako i ona jača. Ona ima 4 razreda koje ANUBIH nema: dijaspora, religija, mladi znanstvenici i održivi razvoj. Zajedno s osnivačkom skupštinom objavili smo i prvi broj akademijinog časopisa SAR, čiji su objavljeni članci dostupni u međunarodnim relevantnim bazama.

U konačnici, sa ciljem da demantiramo i tvrdnje vašeg sagovornika o naučnoj nadmoći ANUBIH u odnosu na našu Akademiju dostavljamo vam svježe scientometrijske podatke o naučnoj produkciji članova medicinskog razreda i razreda za tehničke i prirodno-matematičke nauke ANUBIH i naše akademije.

 

ANUBIH – Odjeljenje medicinskih nauka

 

  Google Scholar ili Scopus
  radova citata h-indeks
Redovni članovi
1.           Muhidin Hamamdžić 23 98 4
2.           Mirsada Hukić 131 1.487 20
3.           Lidija Lincender-Cvijetić 2 3 1
4.           Senka Mesihović-Dinarević 18 43 3
5.           Ljerka Ostojić 51 396 12
6.           Husref Tahirović 92 607 12
7.           Berislav Topić 19 84 5
8.           Enver Zerem 160 2.387 23
UKUPNO: 496 5.105 80

 

IANUBIH – Razred za medicinske nauke

Ime i prezime Google Scholar ili Scopus
  radova citata h-indeks
1.              Asim Kurjak 1.214 13.806 64
2.              Krešimir Pavelić 697 10.717 54
3.              Miralem Pašić 523 8.394 51
4.              Miro Jakovljević 252 5.747 39
5.              Vedran Stefanović 199 2.424 25
6.              Enver Zerem 160 2.387 23
7.              Osman Sinanović 229 1.956 21
8.              Milan Stanojević 154 1.811 22
9.              Ivica Žalud 80 1.663 22
10.           Aida Salihagić Kadić 65 1.400 24
11.           Nikica Gabrić 170 1.378 20
12.           Mirza Žižak 17 896 8
13.           Lejla Gurbeta Pokvić 48 773 15
14.           Aida Kulo Ćesić 54 586 14
15.           Izet Pajević 77 562 13
16.           Milenko Bevanda 62 365 11
UKUPNO: 4.001 54.865 426

 

ANUBIH Tehnički razred      
Redni broj Ime i prezime Citati h-index i10-index
1 Kemal Hanjalić 13044 56 167
2 Ejup Ganić 7355 20 31
3 Asif Šabanović 5233 34 94
4 Branislava Peruničić 2938 20 28
5 Isak Karabegović 594 13 20
6 Izet Smajević 154 4 3
7 Enver Madžić 0 0 0
8 Zijo Pašić 6 2 2
UKUPNO 29324 149 345

 

IANUBIH Tehnički razred      
Redni broj Ime i prezime Citati h-index i10-index
1 Saverio Stranges 33184 67 160
2 Arti Ahluwalia 6213 45 118
3 Jari Hyttinen 6006 41 141
4 Leandro Pecchia 2876 27 50
5 Muhamed Sućeska 2518 26 53
6 Almir Badnjević 1321 21 38
7 Tanja Dujić 981 17 20
8 Tamer Bego 592 15 16
9 Faik Uzunović 65 3 2
10 Elvir Zlomušica 31 4 0
11 Sanja Damjanović 2073 21 0
12 Slavenka Vobornik 4 1 0
13 Damijan Miklavčić 16713 72 0
14 Thomas Klapotke 21565 67 0
UKUPNO 94142 427 598

 

Kao što se može vidjeti iz navedenih tabela, u slučaju Razreda za medicinske nauke razlika je gotovo 10 puta u našu korist, dok u slučaju Razreda za tehničke nauke razlika je 3 puta u našu korist. Tim činjenicama ne treba ništa ni dodati ni oduzeti, jer činjenice su svete, a komentari slobodni.

 

 

S poštovanjem,

Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini (IANUBIH)

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/ianubih-1280x853.jpg
https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH