info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

AktivnostiSNAŽAN POČETAK AKADEMIJE, KOJI SU BUDUĆI IZAZOVI?

16 Juna, 2021

Pismo Predsjednika

 

Međunarodna akademija nauke i umjetnosti u Bosni i Hercegovini ima izvanredan početak i iskreno vjerujem u blistavu budućnost. Dugačka je lista važnih izdanja koja su uspješno završena za samo nekoliko mjeseci. Akademija ima svoje lice, profil, solidnu infrastrukturu, prvoklasni časopis i mnogo profesionalnih kontakata. Naš javni rejting se povećava, ali u našem velikom entuzijazmu ne bismo trebali zaboraviti da je pred nama mnogo izazova. Bilo koja akademija na svijetu je društvo ljudi sa značajnim intelektualnim dostignućima (učeni ljudi). Oni su institucije intelektualnog autoriteta koje pokušavaju savjetovati donosioce odluka, iznijeti stavove o različitim pitanjima nauke i savjetovati donositelje odluka o pitanjima vezanim za nauku. Akademije mogu i trebaju biti prisutne u životu društva, ne postajući dijelom politike, već pružajući stručne savjete na zahtjev i izražavanjem kompetentnih mišljenja i reakcija na događaje od globalnog značaja. Važno pitanje je vrsta saradnje IANUBIH-a i drugih učenih društava.

Naša zemlja ima vrlo nestabilnu političku situaciju i društvena stvarnost se češće temelji na određenom političkom interesu nego na stvarnim pravnim propisima u skladu sa savremenim evropskim standardima. Iskreno vjerujem da imamo privremene poteškoće i s ovim optimizmom treba citirati velikog Krležu:

“Neka oprosti gospođa Europa, ona nema spomenike kulture. Pleme Inka u Americi ima spomenike, Egipat ima prave spomenike kulture. Neka oprosti gospođa Europa, samo Bosna ima spomenike. Stećke. Šta je stećak? Oličenje gorštaka Bosanca! Šta radi Bosanac na stećku? Stoji uspravno! Digao glavu, digao ruku! Ali nigdje, nigdje, nikad, niko nije pronašao stećak na kome Bosanac kleči i moli. Na kom je prikazan kao sužanj”.

Naravno da ćemo surađivati ​​sa svim akademijama i drugim učenim društvima ako ta saradnja bude od obostrane koristi. Kao što je navedeno u našem Statutu, najviše ćemo podržavati ANUBIH i nikada nećemo potkopati ili nepoštovati značaj ANUBIH-a. Vidimo dobre mogućnosti za saradnju sa naša četiri razreda: mladi naučnici, održivi razvoj, akademska dijaspora i religija. Izuzetan napredak postignut je u nauci, umjetnosti i religijskim aktivnostima tokom prošlog vijeka, nečemu zbog čega se svi možemo radovati i biti ponosni, ali naravno ima još dosta toga za napraviti.  Kao i kod Platonske akademije i većine onih koji su uslijedili tijekom klasične ere, jedan od osnovnih ciljeva IANUBIH-a je stvaranje mehanizma za promicanje dijaloga, generiranje racionalnog, slobodnog i nepristranog razmišljanja, a također i stvaranje ideja i sporazuma za poboljšanje budućnosti nauke.

U nauci nema dobrog i lošeg rada. Bez naučne metode nema nauke, a bez nauke nema stvarnog napretka. Bez dovoljno znanja nije moguće provesti nijedno ozbiljno istraživanje, a još je manje moguće adekvatno protumačiti rad drugih.

IANUBIH je jedino međunarodno naučno tijelo u Bosni i Hercegovini. Stoga je opravdano vjerovati da bi njegova međunarodna naučna vidljivost trebala biti odgovarajuća. Živimo u eri nauke zasnovane na dokazima i podsjećam vas da je čak i Galileo Galilei znao reći „mjeri ono što je mjerljivo, a mjerljivo ono što nije tako“. Naučna produktivnost pojedinca, regije ili naučenog društva danas je mjerljiv parametar. Tu analizu naučne produktivnosti naših članova trebalo bi povremeno pregledati. Ovo će se koristiti kao orijentacija bez spominjanja imena, ali u budućim izborima novih kandidata ovo bi bila čvrsta osnova za ispravan i pošten izbor. Hitno je podmladiti Akademiju sa članovima mlađim od 40 godina. Moje čvrsto uvjerenje je da je ovo najbolja metoda za dinamizaciju IANUBIH-a.

Vrlo je ohrabrujuće vidjeti dobar napredak sa formiranjem Klase mladih naučnika. Među članovima postoji veliko oduševljenje, posebno kod dame vođe. U budućim aktivnostima vlasti iz Odbora treba s vremena na vrijeme ponuditi predavanje mladim naučnicima promovišući bogatu diskusiju nakon prezentacije. Također planiramo seriju vikend seminara o tome kako napisati naučni rad i kako ga objaviti. Vrlo kompetentan stručnjak za tu temu je akademik Amir Muzur koji je spreman doći u Sarajevo i obučiti polaznike. Uvijek treba imati na umu da je nastava mladih naučnika važna strateška rezerva za buduće saradnike i redovne kolege na Akademiji. Članovi Akademije, trebali bismo pomoći u promociji ideje da su današnji muškarci i žene sposobni naći međusobnu podršku, razumijevanje i ohrabrenje u različitosti kao najbolji način za rast kao ljudi u pravednijem i podržavajućem društvu, gdje niko nije isključen. Naš moto bi trebao biti jedinstvo u različitosti. Vjerujem da je najbolje zaključiti citirajući bivšeg predsjednika naučno najjače države SAD-a Baraka Obamu, koji je jednom rekao: „Pod mojom upravom dani nauke koji su vraćali ideologiju su prošli. Naš napredak kao nacije – i naše vrijednosti kao nacije – utemeljeni su na slobodnim i otvorenim upitima. Podrivanje naučnog integriteta znači podrivanje naše demokratije. To je suprotno našem načinu života.“

Dragi članovi akademije, vjerujem da nije pretjerana činjenica da kažemo da mi predstavljamo najbolje što Bosna i Hercegovina može ponuditi u nauci, umjetnosti i religiji. Radimo zajedno kako bismo svijet nauke, umjetnosti i religije učinili boljim mjestom.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/AkademikAsimKurjak.jpg
https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH