info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/VEDRAN-STEFANOVIC-Dr.-Med.-Profesor.png

VEDRAN STEFANOVIC, Dr. Med., Profesor

Helsinki, Finska

Profesor akušerstva, ginekologije i fetalne medicine
Odeljenje za porodništvo i ginekologiju, Fetomaternalni medicinski centar, Univerzitetska bolnica u Helsinkiju i Univerzitet u Helsinkiju, Finska

Biografija

Prof. Vedran Stefanović je profesor akušerstva, ginekologije i fetalne medicine na Odjelu za porodništvo i ginekologiju, Fetomaternalni medicinski centar, Univerzitetska bolnica u Helsinkiju i Univerzitet u Helsinkiju, Finska. Magistrirao je i doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, te daljnje studije iz akušerstva, ginekologije i fetalne medicine na Sveučilištu u Helsinkiju, Finska. Dobio je profesuru na Univerzitetu u Helsinkiju 2009. godine.

Profesor Stefanović je uključen u pred i postdiplomsko obrazovanje, a takođe je i finski nacionalni supervizor za subspecijalnost fetalne medicine.

Ima veliku međunarodnu mrežu i aktivan je u brojnim međunarodnim društvima (npr. Suosnivač International Society for Placenta Accreta Spectrum

https://is-pas.org/home.html  i Savez za nordijsku fetalnu terapiju

https://www.nnfm.org/nordfetal/. Izabran je za potpredsjednika Odbora za obrazovanje Međunarodne akademije za perinatalnu medicinu – IAPM https://iaperinatalmedicine.org/

Napisao je 157 publikacija, od kojih su većina originalni naučni radovi na engleskom jeziku (također publikacije u NEJM-u i Cell-u), to uključuje poglavlja o knjigama i sistematične preglede te opsežne aktivnosti na finskom i švedskom. Njegov H-indeks je 23, u maju 2021. godine.

Prof. Stefanović je bio supervizor sedam doktorskih i 29 magistarskih teza. Pozvan je kao predavač na 60 međunarodnih konferencija tokom proteklih deset godina. Iskustvo predavača na dodiplomskim i postdiplomskim tečajevima, kao i na naučnim skupovima i radionicama pomoglo mu je da postigne sposobnost da naučna pitanja prevede u različite slojeve publike na praktičan način. Gostujući je profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Hrvatska.

Glavni naučni interes prof. Stefanović je prenatalna dijagnostika, invazivna fetalna terapija i bavi se istraživačkim aktivnostima u materinskoj i fetalnoj medicini u zemljama sa niskim prihodima. Prof. Stefanović je član uredništva dva glavna međunarodna časopisa i recenzent za 20 međunarodnih časopisa. Tečno govori hrvatski, finski, engleski, švedski i talijanski, a profesionalno poznaje španski i portugalski.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH