Skup će se, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, održati u subotu, 20.11.2021. godine s početkom u 9:30 sati, u Hotelu Antunović, Zagrebačka Avenija 100, Zagreb.

 

Ukratko o temi Skupa

Područje Bosanske Posavine po povijesnim, društveno-ekonomskim i reljefnim – pretežito nizinskim, ravničarskim obilježjima, znatno se razlikuje od drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Geostrateški, prirodni i ekonomski potencijali, kao komparativne prednosti, često su bili motivi interesnih konflikata na ovom području te su značajno određivali i usmjeravali njegov društveno-ekonomski razvoj. Tijekom ratnih događanja Bosanska Posavina, „Bogom dana“ plodna zemlja, gospodarski i ekonomski nekad razvijeno područje, postala je opustošena, devastirana, iseljena, zanemarena, a budućnost neizvjesna. Intenzivniji društveni angažman i pojačani interes državnih organa na području Bosanske Posavine mogao bi postati poseban poligon uspješne obnove, reintegracije, ekonomskog napretka, kao i zanimljivo područje za život u smjeru sprečavanja depopulacije i daljnjega iseljavanja Bosanske Posavine.

Cilj skupa

Cilj ovoga skupa jest znanstveno argumentirano, otvoreno i transparentno pokrenuti raspravu u znanstvenim, društvenim, političkim krugovima i oživiti interes za revitalizaciju i razvoj ovog jedinstvenog i potencijalnog područja Bosne i Hercegovine te utvrditi moguće pravce razvoja u srednjoročnom razdoblju. Organiziranjem prvoga samostalnoga Znanstvenoga skupa, Internacionalna Akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, razred za Održivi razvoj, počinje realizirati svoj ambiciozni program podrške razvoju i preobrazbi bosansko-hercegovačkog društva.

Skupom se nastoji proaktivno inicirati mnoga otvorena pitanja u nekoliko osnovnih pravaca od: društveno-ekonomske revitalizacije ruralnog prostora Bosanske Posavine, značaja i vrijednosti razvoja poljoprivrede, ekološke proizvodnje, šumarstva, mogućnosti korištenja sredstava EU i predpristupnih fondova, prekogranične suradnje do ključnoga pitanja: Kakva je demografska slika, trendovi i perspektiva Bosanske Posavine?