info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

NovostiAkademik Davor Derenčinović izabran za suca Europskog suda za ljudska prava: ‘Velika je to stvar‘

24 Juna, 2021

Velika je stvar biti izabran za suca Europskog suda za ljudska prava. To je časna i odgovorna funkcija. Treći sam sudac iz Hrvatske. Prije mene su bile prof. Nina Vajić Ksenija Turković kojoj istječe mandat. Ovo je priznanje i za Pravni fakultet u Zagrebu jer smo svo troje iz toga Fakulteta – kazao je prof. Davor Derenčinović, predstojnik Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu koji će 2. siječnja 2022. godine stupiti na dužnost europskog suca za ljudska prava.

 

Preuzeto sa portala: Jutarnji.hr

Derenčinović ističe kako je pozitivna stvar da je Vijeće Europe ocijenilo da je lista hrvatskih kandidata vrlo kvalitetna budući da je svo troje prošlo prve filtere.

Naime, pored Derenčinovića kandidati su bili Lovorka Kušan, sutkinja Ustavnog suda i Marin Mrčela, sudac Vrhovnog suda. Konačni izbor dala je glasanjem Parlamentarna skupština Vijeća Europe. Od 207 glasova 4 su bila nevažeća, a od preostalih najviše je dobio Derenčinović, 133 glasa, slijedi Lovorka Kušan sa 65 i sudac Mrčela sa svega 5 glasova.

Na pitanje kakva su mu očekivanja na novoj poziciji Derenčinović je kazao da su to zalaganja za vladavinu prava, za ljudska prava što je u fokusu Vijeća Europe, te pripomenuo kako je Europska unija koja ima 830 milijuna stanovnika bremenita brojnim izazovima.

O tome očekuje li skoro predmete koji će se odnositi na pravo žena na pobačaj, o čemu su aktualni prijepori u Europskom parlamentu i podjele nakon što je hrvatski zastupnik Predrag Fred Matić iznio rezoluciju o općem pravu na pobačaj, Derenčinović je dao načelnan odgovor kako se Europski sud za ljudska prava bavi svim temama, po svim relevantnim člancima Konvencije.

– Ni o čemu ne mogu zauzimati nikakvo stajalište, jer sve može biti predmet odlučivanja na Sudu – kazao je Derenčinović kojemu, kaže, nije žao ostaviti Katedru za Kazneno procesno pravo jer ju ne ostavlja zauvijek. Naime, nakon isteka devetogodišnjeg mandata u Stratsbourgu namjerava se vratiti predavanjima na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a na istu kadedru vraća se sutkinja Turković kojoj istječe mandat.

Derenčinović je rođen 1970. godine u Zagrebu gdje je završio i Pravni fakultet, te doktorirao 2000. godine. Usavršavao se u SAD-u, Njemačkoj i Velikoj Britaniji. Predavao je na poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj na Pravnim fakultetima u Rijeci i Osijeku, zatim u Sarajevu, Mostaru…

U njegovoj bogatoj biografiji stoji i kako je pozvani je predavač u SAD-u, Sloveniji i Velikoj Britaniji. Bio je predsjednik Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, sudjelovao u zakonodavnom radu i pisao zakonske komentare. Zamjenik je predsjednika GRETA-e, stručnog tijela u Vijeću Europe protiv trgovine ljudima.

Gotovo deset godina je ad hoc sudac na Sudu za ljudska prava, bio je član stručnih skupina pri Vijeću Europe za borbu protiv terorizma i korupcije te više puta u Etičkom izbornom povjerenstvu. U životopisu navodi i članstvo u Komisiji Iustitia et pax Hrvatske biskupske konferencije te u Pravnom odboru Komisije biskupskih konferencija EU-a (COMECE). Predsjednik je Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/DavorDerencinovic.jpeg
https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH