info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

NovostiIMPOZANTNE KARIJERE ČLANOVA IANUBIH

15 Jula, 2021

Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni u Hercegovini (IANUBIH), kao jedina Akademija nauka u BiH registrovana na državnom nivou (od strane Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine) je institucija čiji je zadatak da potiče razvoj nauke i umjetnosti, čuva, njeguje i promovira naučnu i kulturnu tradiciju, te izražava spremnost za promjene koje su primjerene vremenu i potrebama sredine iz koje potiče i u kojoj egzistira. To je radna i reprezentativna institucija od posebnog značenja koja ima nestranački karakter i zalaže se za opšte ljudske vrijednosti, a nacionalne ciljeve ostvaruje kroz doprinos demokratskoj afirmaciji i sveukupnom razvoju kreativnih duhovnih i materijalnih potencijala nacije. Akademija ima impozantan broj članova koji imaju respektabilnu reputaciju u nauci i umjetnosti, prema relevantnim međunarodnim standardima, te imaju kompetentnost da značajno doprineseu unaprjeđenju naučno-istraživačkog rada i promociji izvrsnosti u nauci i umjetnosti. Svi članovi akademije imaju istaknute pozicije u akademskim, ali i državnim sistemima, te njihov anganžman uveliko doprinosi nauci i umjetnosti. Trenutno funkciju predsjednik IANUBIH obnaša akad.prof.dr. Asim Kurjak, a potpredsjednici su akad.prof.dr. Enver Zerem, akad.prof.dr. Žarko Papić, akad.prof.dr. Miro Jakovljević, akad.prof.dr. Safet Zec i akad.prof.dr. Borislav Petrović. Funkciju generalnog sekretara obnaša akad.prof.dr. Mustafa Sefić, predsjednika senata akad.prof.dr. Žarko Primorac, a izvršnog direktora akad.prof.dr. Almir Badnjević. Mnogi naši članovi su obnašali ili još uvijek obnašaju visoke pozicije poput rektora, dekana, direktora, šefova klinika, ministara i ambasadora.  Neki od njih su prikazani u tabeli ispod.

 

Rektor/prorektor
Asim Kurjak Obnašao funkciju rektora DIU međunarodnog sveučilišta u Dubrovniku
Vjekoslav Domljan Rektor Univerziteta SSST
Slavenka Vobornik Prorektor za nastavu i kvalitet Univerziteta u Sarajevu od decembra 2007. godine do oktobra 2012.
Fuad Ćatović 2004-2008, rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

28.8. 2011. – 1.4. 2012. Vršilac dužnosti rektora Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Faik Uzunović Obnašao je funkciju v. d. rektora Univerziteta u Zenici
Elvir Zlomušica Obnašao dužnost prorektora za nauku i naučno-istraživački rad

Trenutno obnaša funkciju rektora Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Elbisa Ustamujić 2003-2005. obnašala funkciju rektorice Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar
Damijan Miklavčič 2003-2005  obnašao funkciju prodekana za istraživanje na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani

 

 

 

 

Dekan/bivši dekan/prodekan/katedra
Borislav Petrović Dekan Pravnog fakulteta u Sarajevu (2009-2013; 2013-2017)
Nedžad Korajlić Od 2012-2020 Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerzitet u Sarajevu
Miro Jakovljević Od 2007. do 2013. godine bio je prodekan za znanost na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru
Mustafa Sefić Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci 1987-1991.
Velimir Srića Obnašao funkciju prodekana za međunarodne odnose na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
Salih Kulenović Obnašao funkciju prodekana za nastavu i šefa Odsjeka historija-geografija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te šefa Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Pavo Barišić Dekan Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 2019.-2021.

 

Fuad Ćatović

 

1995-1997 Prodekan za nastavu na Mašinskom fakultetu na Univerzitetu Džemal Bijedić“ u Mostaru

1997-2000  Dekan Mašinskog fakulteta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru

2001-2004 Dekan Građevinskog fakulteta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru

2010-2012 Dekan Fakulteta informacijskih tehnologija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Faik Uzunović Obavljao je funkciju prodekana i v. d. dekana Metalurškog fakulteta u Zenici
Elvir Zlomušica Obavljao je funkcije prodekana za nastavu i prodekana za naučno-istraživački rad Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
Suad Kunosić 2014-2016 Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Tuzli
Enver Zerem Prodekan za klinički dio nastave na Medicinskog fakulteta u Tuzli od 2002 do 2005
Asim Kurjak Dekan Medicinskog fakulteta Međunarodnog sveučilišta Libertas
Krešimir Pavelić Dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta Juraj Dobrila, Pula
Ivica Kisić U akademskim godinama 2020/2021., odnosno 2021/2022. obnaša funkciju prodekana za nastavu na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Davor Derenčinović 2015-2017 Prodekan za međunarodnu suradnju i znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2021 izabran za suca Europskog suda za ljudska prava

Vjekoslav Domljan Obnašao funkciju prodekana i dekana Pravnog fakulteta i član Senata  Sveučilišta u Mostaru, dekan Ekonomskog fakulteta SSST
Sead Vojniković Prodekan je za međunarodnu suradnju u mandatnom periodu 2016.-2020

Obnašao funkciju Šefa Katedre za ekologiju šuma i urbanog zelenila 2012.-2016.

Milenko Bevanda

 

Obnašao funkciju dekana Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 2013.

Pročelnik Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Elbisa Ustamujić 2001-2007. obnašala funckiju prvog dekana Fakulteta humanističkih nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“
Frank A. Chervenak Associate Dean of International Medicine, Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell
Sanja Kupešić-Plavšić Associate Dean for faculty development at Texas Tech University Health Sciences Center El Paso, Texas, USA
Selma Harrington Council Member, Chair of International Affairs Committee, 2015-2020
Ljubinko Mitrović Dekan Fakulteta pravnih nauka u periodu od 2014-2015.
Mirza Smajić Od 2015. godine obnaša funkciju prodekana za nastavu i rad sa studentima na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
Sabrina Horović Voditeljica je Katedre za kazneno pravo.

Obnašala je dužnosti: prodekanice za nastavu, zatim prodekanice za financije  i naposljetku od 2017. godine dekanice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Tanja Dujić Rukovoditeljica Katedre za Biokemiju i kliničke analize, i Rukovoditeljica Centra za naučno-istraživački rad na Farmaceutskom fakultetu UNSA
Ismar Mujezinović 1975 – 1979 šef katedre za slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu
Vedran Hadžić Od 2016. godine je vođa Katedre za medicinu sporta i Laboratorija za sportsko-medicinsku dijagnostiku, Fakultet za sport, Ljubljana
Hrvoje Jurić

 

Predstojnik Katedre za etiku u Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Tamer Bego Od 2018. godine obnaša funkciju prodekana za međunarodnu suradnju na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

 

Ambasador/konzul
Žarko Papić Ambasador u Saveznom ministarstvu spoljnih poslova, 1990-1992.

OECD- Ambasador i šef Delegacije SFRJ pri OECD u Parizu, 1992-1996

Vjekoslav Domljan Obnašao funkciju rezidentog ambasadora BiH za Kanadu i nerezidentnog ambasadoru BiH za Kubu
Ivica Maštruko Bio je posljednji ambasador SFRJ pri Svetoj Stolici (1989-1992), a zatim veleposlanik RH u Italiji (i Malti), Grčkoj ( i Armeniji), te Sloveniji i  Rumunjskoj (i Moldovi)
Faik Uzunović Bio je ambasador Bosne i Hercegovine u Pakistanu i Norveškoj
Igor Davidović Jun 2012-jun 2015. – Ambasador/Šef Misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji u Briselu

Decembar 2008-mart 2012. – Ambasador/Stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri Kancelariji Ujedinjenih nacija u Beču i Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju i drugim međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču

Oktobar 2005-2008. – Ambassador at Large, Šef Pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine za pregovore o Sporazumu i stabilizaciji i pridruživanju EU

Septembar 2005. – Ambassador at Large, Odjeljenje za specijalne diplomatske operacije, Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine

Februar 2000-avgust 2005. – Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama, nerezidentni ambasador u Brazilu i Meksiku

Draško Aćimović 2016-2018 Ambasador BiH u Belgiji i Luxemburgu

2011. -2016 Počasni konzul Ukrajine u Republici Austriji

Damijan Miklavčič 2003  Ambassador of the Republic of Slovenia in Science

 

 

 

Ministri
Žarko Papić Vlada SR Srbije, Ministar za nauku, tehnologiju i informatiku, 1986-1989.
Salih Kulenović Godine 1994. izabran je za ministra koordinatora za Tuzlansko-drinski region u Vladi RBIH, a nakon toga obavljao je i dužnost pomoćnika ministra za energetiku u Vladi RBIH
Žarko Primorac Ministar finansija Bosne i Hercegovine /1992./
Pavo Barišić Ministar znanosti i obrazovanja u Vladi Republike Hrvatske 20016.-2017.

Ministar znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske bio je 2016.-2017., a pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i športa 2004.-2006.

Velimir Srića Ministar znanosti u vladi Republike Hrvatske
https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/ianubih-1280x853.jpg
https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH