Poštovani!

Pozivamo Vas na Znanstveni Skup kojega organizira Internacionalna Akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, razred za Održivi razvoj naslova: „Bosanska Posavina 2030: sadašnjost i izazovi budućnosti”.

Skup će se, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, održati u subotu 20.11.2021. godine s početkom od 09:30h, u Hotelu Antunović, Zagrebačka Avenija 100, Zagreb.

Molimo Vašu potvrdu dolaska do 15.11.2021. godine na e-mail adresu: tomod@sumins.hr, ili na mobilni telefon: 00385 98 324 673.

Za sve daljnje informacije molimo Vas obratite se predsjedniku Inicijativnog odbora Skupa, dr. sc. Tomislavu Dubravcu, redovnom članu IANUBIH, voditelju razreda za Održivi razvoj.

 

Ukratko o temi Skupa

Područje Bosanske Posavine po povijesnim, društveno-ekonomskim i reljefnim, pretežito nizinskim, ravničarskim obilježjima, znatno se razlikuje od drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Geostrateški, prirodni i ekonomski potencijali, kao komparativne prednosti, često su bili motivi interesnih konflikata na ovom području te su značajno određivali i usmjeravali njegov društveno-ekonomski razvoj. Tijekom ratnih zbivanja Bosanska Posavina, „bogom dana“ plodna zemlja, gospodarski i ekonomski nekad razvijeno područje je opustošena, devastirana, iseljena, zanemarena, a budućnost neizvijesna. Intenzivniji društveni angažman i pojačani interes državnih organa na području Bosanske Posavine  mogao bi postati poseban poligon uspješne obnove, reintegracije, ekonomskog napretka, kao i zanimljivo područje za život u smjeru depopulacije i daljnjega iseljavanja Bosanske Posavine.

 

Cilj skupa

Znanstveno argumentirano, otvoreno i transparentno pokrenuti raspravu u znanstvenim, društvenim, političkim  krugovima i oživiti interes za revitalizaciju i razvoj ovog jedinstvenog i potencijalnog područja Bosne i Hercegovine te utvrditi moguće pravce razvoja u srednjoročnom razdoblju.

Organiziranjem prvoga samostalnoga Skupa, Internacionalna Akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, razred za Održivi razvoj počinje realizirati svoj ambiciozni program podrške razvoju i preobrazbi bosansko-hercegovačkog društva.

Skupom se nastoji proaktivno inicirati mnoga otvorena pitanja u nekoliko osnovnih pravaca od: društveno-ekonomske revitalizacije ruralnog prostora Bosanske Posavine, značaja i vrijednosti razvoja poljoprivrede, ekološke proizvodnje, šumarstva, mogućnosti korištenja sredstava EU, predpristupnih fondova, prekogranične suradnje do ključnoga pitanja: kakva je demografska slika, trendovi i perspektiva Bosanske Posavine?

 

S poštovanjem,

 

Za Inicijativni Odbor/Voditelj razreda za Održivi razvoj

 

Tomislav Dubravac, redovni član IANUBIH

 

Predsjednik IANUBIH

 

Akademik Asim Kurjak

 

Zagreb, 03. 11. 2021.

 

 

PRVA OBAVIJEST: POPIS IZLAGAČA/IZLAGANJA NA SKUPU

 

1). Akademik Asim Kurjak, predsjednik IANUBIH

 

Zdravstveni aspekti demografske politike

 

2). Doc. dr. sc. Tado Jurić, suradni član IANUBIH

 

Osvrt na dva scenarija budućih migracijskih trendova u BiH i Hrvatskoj: Zamjena stanovništva i rad na daljinu kao demografski gamechanger

 

3). Prof. dr. sc. Ivica Kisić, suradni član IANUBIH

 

Zemlja naša lijepa Posavska

 

4). Prof.dr.sc. Ivo Grgić, suradni član IANUBIH

 

Društveno-ekonomska revitalizacija ruralnog prostora Bosanske Posavine

 

5). Prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić, redovna članica IANUBIH

 

Obzor Europa 2021 – 2027 kao okvir financiranja projekata za revitalizaciju Bosanske Posavine

 

 

6). Prof. dr. sc. Velimir Srića, profesor emeritus, redovni član IANUBIH

 

Tehnologija i vrijednosti kao izvori uspjeha 2030. godine

 

7). Prof. dr. sc. Sead Vojniković, suradni član IANUBIH, dr. sc. Tomislav Dubravac, redovni član IANUBIH

 

Šume Bosanske Posavine nekada i sad

 

8). Dr. sc. Tomislav Dubravac, redovni član IANUBIH

 

Prirodna baština Bosanske Posavine-Abonos hrasta lužnjaka: svjedok vremena

 

9). Dr. sc. Tomislav Lukić, dipl. ing. kem.

 

Prirodna baština Bosanske Posavine – Bara Tišina

 

10). Dr. sc. Tomislav Lukić, dr. sc. Tomislav Dubravac, redovni član IANUBIH

 

Knjiga: Enciklopedijski rječnik Bosanske Posavine