info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

NovostiSimpozij ”Položaj i diskriminacija Roma”

1 Septembra, 20220

Internacionalna Akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini (IANUBIH)

Razred društvenih nauka – u suradnji sa Misijom OSCE u Bosni i Hercegovini

organizira simpozij ”Položaj i diskriminacija Roma”

Simpozij će se održati 21.09.2022. godine u Sarajevu, u prostorijama Misije OSCE u Bosni i Hercegovini, Ulica Fra Anđela Zvizdovića br. 1.

Program rada

09:00 – 09:30 – registracija učesnika i razgovor sa medijima

09:30 – 09:40 – Akademik Borislav Petrović, podpredsjednik IANUBIH: otvorenje Simpozija

09:40 – 09:50 – Ambasador Misije OSCE u Bosni i Hercegovini: uvodno obraćanje

09:50 – 10:00 – Akademik Asim Kurjak, predsjednik IANUBIH: pozdravna riječ (online)

10:00 – 10:20 – Dervo Sejdić, predsjednik Udruženja Roma u Bosni i Hercegovini: Uvodno izlaganje o   

                             položaju i diskriminaciji Roma u Bosni i Hercegovini

10:20 – 10:35 – prof. dr sc. Davor Derenčinović, sudac Europskog suda za ljudska prava u Strasburu:

                             Osvrt na neke presude vezane za diskriminaciju Roma (online)

10:35 – 10:50 – prof. dr sc. Danijela Vuković Ćalasan, Univerzitet u Podgorici: Pravno-politički položaj

                             Roma u savremenoj Crnoj Gori – između integracije i antiromizma

10:50 – 11:05 – prof. dr sc. Barbara Herceg Pakšić, Sveučilište u Osijeku: O odabranim aspektima 

                             položaja i diskriminacije Roma u Hrvatskoj kroz zaštitne stavove kaznenog prava

11:05 – 11:20 – doc. dr sc. Marko Krtolica, Univerzitet u Skopju: Položaj i diskriminacija Roma u 

                             Sjevernoj Makedoniji

11:20 – 11:30 – kafe pauza

11:30 – 11:45 – prof. dr sc. Aleksandar Racz, Zdravstveno Veleučilište u Zagrebu: Položaj Roma u 

                             sistemu obrazovanja

11:45 – 12:00 – prof. dr sc. Hedina Tahirović Sijerčić, Sveučilište u Zagrebu: Neki aspekti 

                             diskriminacije Roma

12:00 – 12:15 – Dr. sc. Damir Vrdoljak, pravni savjetnik, Nirnberg: Neka pitanja položaja Roma u 

                             zemljama njemačkog govornog područja

12:15 – 12:30 – mr. sc. Boris Tadić, Misija OSCE Sarajevo: Neki aspekti diskriminacije Roma

12:30 – 13:00 – Diskusija i Zaključci

13:00 – Ručak

 Voditelj simpozija 

Akademik Borislav Petrović, podpredsjednik Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u BiH

Organizacioni odbor

Borislav Petrović, Aldijana Musli, Amela Tandara, Amila Ferhatović, Dragan Jovašević, Sabrina Horović

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/09/rear-view-audience-conference-hall-1280x853.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH