info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

HomeCategory Razred za mlade naučnike

Akademik Silobrčić
seminafr

U okviru programa Razreda za mlade naučnike Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini 12. i 13. marta 2022. godine održan je dvodnevni seminar na temu “Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti naučno djelo”. Seminar je vodio ugledni akademik Vlatko Silobrčić, redovni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Odabrana tematika je pobudila interes studenata,...

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/aida_kulo_cesic.jpg

Europska akademija znanosti i umjetnosti najprestižnija je znanstvena institucija u Europi. Osnovana je 1990. godine u Salzburgu i danas okuplja preko 2000 članova biranih po strogim međunarodnim kriterijima. Među članovima su čak 34 dobitnika Nobelove nagrade. Ovu akademiju često za savjete pitaju institucije poput Europske Unije i sl. Članstvo u njoj je visoko priznanje kandidatu...

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH