info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

NovostiRazred za medicinske naukeINTERNACIONALNI WEBINAR NAUČNI SIMPOZIJUM-INTERNATIONAL SCINETIFIC SYMPOSIUM „Post-Covid stanja i kardiovaskularne bolesti – POST-COVID-19 CONDITIONS AND CVD“ POVODOM SVJETSKOG DANA SRCA-WORLD HEART DAY, 29.09.2021.

14 Septembra, 2021

Datum održavanja: srijeda, 29.09.2021. od 18,00 – 21 h

Organizator: Udruženje kardiologa  HNK/Ž i Radne grupe za aterosklerozu, Bazična istraživanja u kardiologiji, Naprasnu smrt i Rehabilitaciju KVB Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine

Pokrovitelj: Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini (IANUBIH), Ministarstvo zdravstva HNK/Ž, Zavod zdravstvenog osiguranja HNK/Ž, Liječnička/Ljekarska komora HNK/Ž, Komora medicinskih sestara i tehničara HNK

Sponzor: BAYER, Predstavništvo Sarajevo

 

PROGRAM SIMPOZIJUMA

Radno predsjedništvo: Ivan Knezović, Samra Međedović, Mirjana Vasilj
Voditelj: Emir Fazlibegović

17,30 – 18,00 – Registracija učesnika na on line vebinar ZOOM platformu – link
saudin.bjelic@bayer.com

18,00 – 18,05 – Otvaranje simpozijuma (pozdravna riječ predstavnika pokrovitelja) i „In memoriam  Mustafa Hadžiomerović“
Enver Raljević, počasni predsjednik UKBIH, Sarajevo,B&H

18,05 – 18,25 Etio-patogeneza i pato-morfološke lezije kod COVID-19
Etiopathogenesis and patomorphology lesion in Covid-19
Vladimir Kanjuh, Snežana Kanjuh, Beograd, Srbija

18,25 – 18,45 – COVID and Social vulnerability
Covid i socijalna osjetljivost
Arshed Quyyumi,Atlanta, USA

18,45 – 19,05 – Cardiac Arrest During the COVID-19 Pandemic
Srčani zastoj tokom Covid-19 pandemije
Maziar Zafari, Atlanta, USA

19,05 – 19,25 – Moždani udar i Covid-19
Stroke and COVID-19
Emir Veledar, Miami, USA

19,25 – 19,45 – Telemedicine for CV management in the post COVID era
Telemedicina u manadžmentu KVB u post COVID periodu
Dorairaj Prabhakaran, Delhi, India

19,45 – 19,55 – Novosti ESC 2021 u svjetlu Covid-19 i aktuelne ESC smjernice za PE
News ESC 2021 in light of Covid-19 and current ESC guidelines for PE
Emir Fazlibegović,Mostar ,B&H

19,55 – 20,05 – Vodič za valvularne bolesti srca ESC 2021
ESC 2021 Guidelines for valvular heart disease
Ivica Brizić, Mostar, B&H

20,05 – 20,15 – Covid-19: neurološke i psihološko-psihijatrijske posljedice
COVID-19:neurological and psycho-psychiatric consecvencis
Osman Sinanović, Tuzla,B&H

19,55 – 20,05 – Klinički dokazi primjene lijeka Xarelto u tretmanu pacijenata sa VTE
Clinical evidence of the use of Xarelto in the treatment of patients with VTE
Zrinko Prskalo,Mostar,B&H

20,05 – 20,15 – Covid-19 i alfa lipoinska kiselina
Covid-19 and alfa lipoic acid
Diana Zelenika, Mostar, B&H

20,15 – 20,25 – Plućna embolija niskog rizika:trijaža za rani otpust i lječenje u kućnim uslovima
Low-risk pulmonary embolism: triage for early discharge and treatment at home
Adis Muslibegović, Mostar, B&H

20,25 – 20,35 –  Covid-19 vakcine – najnovije
Covid-19 vaccines – updated
Samra Međedović, Mostar, B&H

20,35 – 20,45 – Post-COVID 19 i fizicka aktivnost
Post-Covid-19  and fisical activity
Sanja Bajgorić, Mostar, B&H

20,45 – 20,55 – Entuzijazam za farmakoterapiju Covid-19
Enthusiasm for Covid-19 pharmacotherapy
Mirjana Vasilj, Mostar, B&H

20,55  DISKUSIJA

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/ianubih-1280x853.jpg
https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH