info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

NovostiMediji o IANUBIH – web portal klix.ba

18 Februara, 2022

Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini punim kapacitetom kroz prvu godinu svog postojanja

 

 

Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni u Hercegovini je institucija čiji je zadatak da potiče razvoj nauke i umjetnosti, čuva, njeguje i promovira znanstvenu i kulturnu tradiciju, a izražava spremnost za promjene koje su primjerene vremenu i potrebama sredine iz koje potiče, i u kojoj egzistira. To je radna i reprezentativna institucija od posebnog značenja koja ima nestranački karakter i zalaže se za opće ljudske vrijednosti, dok nacionalne ciljeve ostvaruje kroz doprinos demokratskoj afirmaciji i sveukupnom razvoju kreativnih duhovnih i materijalnih potencijala nacije.

Akademija radi u skladu sa kriterijima i vrijednostima prihvaćenim u svjetskoj nauci i umjetnosti, a težnja dostizanja naučne istine i umjetničke izvrsnosti je jedini kriterij i ideal njenog djelovanja.

 

Akademija, na čijem je čelu akademik Asim Kurjak, u manje od godinu dana svog postojanja, tačnije devet mjeseci, je uspjela da realizira sljedeće aktivnosti:

 

 1. 2nd international symposium on reduction of maternal mortality in developing countries and Recent progress in clinical medicine, naučni skup, 17. i 18.9.2021. u Tuzli;
 2. Post-Covid stanja i kardiovaskularne bolesti, internacionalni naučni simpozij, webinar, povodom Svjetskog dana srca, 29.9.2021. godine u Mostaru;
 3. Šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije, naučni skup, 22. i 23.10.2021. godine u Tuzli;
 4. Četveredimenzionalni ultrazvuk i umjetna inteligencija u ispitivanju funkcije fetalnog i odraslog mozga, naučni skup, 28.10.2021. godine u Zagrebu;
 5. Bosanska posavina, naučni skup, 20.11.2021. godine u Zagrebu;
 6. Kuda ide Bosna i Hercegovina, okrugli stol, 27.11.2021. godine u Sarajevu;
 7. Dani Akademije medicinskih nauka u BiH; Dani Međunarodne akademije nauka i umjetnosti u BiH: Scientometrija, citiranje, plagijati u naučnom publiciranju, dizajn opservacionih kliničkih studija,12.2021. godine u Sarajevu;
 8. BH sedmica inženjerstva u BiH, konferencija online i offline, 12.2021. godine u Sarajevu;
 9. Što savremena nauka zna o strukturi i funkciji mozga odraslih i još nerođenih, naučna konferencija u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica, 5. i 6.2.2022. godine u Podgorici.

 

Jedan od ciljeva Akademije jeste i mijenjanje postojećeg stanja, koje se ne može dogoditi zadržavanjem sadašnjih navika. Jedini kriterij je bila i ostala kvaliteta, koja je danas mjerljiv parametar. Kako bi svojim djelovanjem bila jasan primjer funkcioniranja jedne Akademije, do kraja 2022. godine su planirane sljedeće aktivnosti:

 • Uloga nauke u implementaciji ciljeva održivog razvoja, okrugli stol, mart 2022. godine u Sarajevu;
 • Vjera u Boga – spaja ili dijeli, 25. i 26.3.2022. godine u Banja Luci;
 • Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo, dvodnevni seminar, mart 2022. godine u Sarajevu;
 • Internacionalni naučni simpozijum povodom Svjetskog dana zdravlja, 7.4.2022. godine u Mostaru;
 • Posljedice covid-19 pandemije – što nas čeka u budućnosti, simpozij, 16.4.2022. godine u Sarajevu;
 • Međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu – 5th International Rural Tourism Congress 5th International Rural Tourism Congress, 27.-30.04.2022. Cavtat
 • Putevi dijaspore i domovine – dijaspora u funkciji razvoja, simpozij povodom Dana Akademije, 20. i 21.5.2022. godine u Sarajevu;
 • Trendovi u edukaciji – Šta je lokalno a šta globalno u edukaciji, simpozij, juni 2022. godine u Mostaru;
 • Internacionalni naučni simpozijum povodom Svjetskog dana srca, 29.9.2022. godine u Mostaru.

Naša zemlja živi u vrlo nestabilnim političkim prilikama, a društvena stvarnost često je više utemeljena na partikularnim političkim interesima nego što je bazirana na zakonskoj regulativi koja je sukladna savremenim evropskim standardima. Kao takva, ona je postala i sve više postaje pravi eldorado za dominaciju partikularnih političkih interesa nad vladavinom prava u svim sferama života, pa tako i u nauci.

Internacionalna akademija nauka i umjetnosti je autohtona multietnička akademija koja ima jasne kriterije prijema temeljene na scientometriji. Broji više od stotinu članova (i nekoliko u postupku prijema) iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i svih etničkih skupina. U naučnoj produkciji  ima preko 250.000 citata i po tome je ubjedljivo najjača intelektualna jedinica u Bosni i Hercegovini.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/02/klix-1280x719.jpg
https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH