info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

NovostiRazred za održivi razvojObjavljena Knjiga: Tipologija šuma, suradnog člana Akademije, razreda za Održivi razvoj, prof. dr. sc. Seada Vojnikovića

14 Februara, 20220

Autor: prof. dr. sc. Sead Vojniković, redovni profesor, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 

Naslov publikacije: Tipologija šuma

 

Vrsta rukopisa: Izvorna znanstvena knjiga

 

Izdavač: Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 

Recenzenti:

akademik Vladimir Beus, ANUBIH, Sarajevo

akademik, Tomislav Dubravac, IANUBIH, Sarajevo – Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko

prof. dr. sc. Besim Balić, redovni prof. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 

Autor prikaza knjige: Akademik Tomislav Dubravac, IANUBIH – Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko

 

Knjiga “Tipologija šuma” po svom sadržaju i strukturi obuhvaća problematiku koja je predmet znanstvenog područja “Ekologija šuma”. Knjiga je primarno namijenjena studentima šumarskih fakulteta i šumarskim stručnjacima u BiH i ostalim državama u regiji (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija). Pored šumarskih stručnjaka iz prakse, knjiga je korisna i vlasnicima privatnih šuma, upravljačima zastićenih područja, raznim ekološkim nevladinim organizacijama i svim drugim akterima šumarske struke, grupama i pojedincima, zainteresiranim za razumijevanje postupka izdvajanja proizvodnih tipova šuma i formiranja gazdinskih klasa što može doprinijeti održivom gospodarenju šumskim resursima i zaštiti prirode. Studentima šumarskih fakulteta knjiga pruža dodatni izvor obavezne literature u uspješnom pohađanju tečajeva čiji nastavni programi obuhvaćaju problematiku iz znanstvenih područja Ekologije, Uzgajanja i Uređivanja šuma  i urbanog zelenila.

Knjiga je publicirana u B5 formatu, sadrži ukupno 246 stranica teksta i sadrži: 17 karata, 19 slika, 3 sheme, 17 tabličnih prikaza, 3 grafička prikaza, 8 tabličnih priloga te 117 izvora korištene literature.  Sadržaj rukopisa je organiziran u 5 osnovnih poglavlja i to: (1) Uvod, (2) Teoretske osnove, (3) Prikupljanje, analiza i sinteza tipoloških podataka, (4) Tipologija šuma u gospodarenju šumama, (5) literatura, zatim (6) Lista akronima, (7) Popis karata, tablica, slika, shema i grafikona i na koncu (8) Prilozi.

Knjiga “Tipologija šuma”, autora prof. dr. sc. Seada Vojnikovića, bez imalo dvojbe predstavlja izvorno autorsko djelo koje je rezultat dugogodišnjega znanstvenog, stručnog i obrazovnog rada autora. Naslov rukopisa u cjelosti odgovora njegovom sadržaju i namjeni pri čemu autor vješto, “cum grano salis” (sa crnom soli u glavi) kombinira, usklađuje mnoge znanstvene šumarske discipline od: znanosti o šumskoj vegetaciji (Fitocenologija), znanosti o tlu (Pedologija) i ranijih tipoloških istraživanja uz oplemenjivanje rukopisa neohodnim dijelovima iz Geodezije – Kartografije, Inventure šuma, Uzgajanja i Uređivanja šuma. Suvremenim pristupom uz praktični prikaz dosadašnjih spoznaja autor je obavio sublimaciju brojnih potrebnih informacija i oblikovao ih u formi ove publikacije.

Sadržaj je u značajnoj mjeri prilagođen sa silabusom nastavnog predmeta “Tipologija šuma”, u okviru nastavnog plana i programa drugog ciklusa studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, te se može koristiti kao obavezna literatura za njegovu realizaciju. Za potrebe šumarskih stručnjaka u praksi (tipologa, uređivača i uzgajivača) i univerzitetskog obrazovanja u području šumarstvu u BiH, do sada nije na sličan način objavljeno djelo sličnog sadržaja i kvalitete, koje sveobuhvatno tretira ovu problematiku. Rukopis sadržajno i metodički odgovara ciljnoj grupi i svrsi za koju je namijenjen. Potrebno je naglasiti korektnu organizaciju teksta u odgovarajuća poglavlja, te njihov logičan slijed i izbalansiranost, što čitateljima omogućava postupno usvajanje problematike i kontinuirano stvaranje vlastite predodžbe o kompleksnosti procesa kartiranja te izdvajanja proizvodnih tipova šuma i formiranja gazdinskih klasa, a što je od izuzetnog značaja u održivom gospodarenju šumskim resursima. Autor u knjizi  prikazuje i tablicu koja predstavlja „vezu sa budućnošću“, u smislu da će se sve informacije o stanju tipova šuma, vegetacije i staništa u vremenu kada BiH postane članica EU morati prilagoditi na zajedničke kasifikacijske sisteme.

Stručna terminologija korištena u rukopisu je usklađena sa primjerima “dobre prakse” kod pisanja knjiga ovakvoga karaktera, a stil pisanja (u konceptualnom i jezičnom smislu) je pregledan, jasan i razumljiv, što kompletnom rukopisu osigurava visoke ocjene kad je u pitanju didaktičko-pedagoški aspekt. Tablično i shematsko prikazivanje, te davanje praktičnih primjera doprinosi boljem i lakšem razumijevanju predmetne problematike, što, obzirom da je rukopis namijenjen cjeloživotnom stručnom usavršavanju šumarskih stručnjaka u praksi i studentima šumarstva, daje posebnu vrijednost. Literaturni navodi daju nam iscrpan i sveobuhvatan pregled relevantnih (starijih i recentnih) domaćih i stranih autora, a veliki doprinos daju nam i brojni navodi samoga autora, iz čega je vidljivo da je autor “unutra”. U tehničkom smislu, rukopis je izuzetno dobro prezentiran i ilustriran brojnim slikama, shemama, primjerima, grafikonima i tablicama.

Iz navedenoga osvrta/recenzije ove knjige jasno je kako je autor uložio veliki trud i stečena znanja iz predmetne problematike kako bi knjiga ugledala svjetlo dana. Također je razvidno, što je i očekivano za razinu ovakve znanstvene knjige, kako je autor pružio dodatni izvor informacija, referencija, praktičnih i suvremenih spoznaja ove problematike. Osobitu vrijednost ”ovog djela” predstavlja činjenica da isti sadržajno i koncepcijski može poslužiti i kao osnovno ili dopunsko nastavno sredstvo u područjima bioloških, poljoprivrednih i šumarskih znanosti koje se bave proizvodnjom bilja.

Temeljem provedene analize rukopisa “Tipologija šuma”, autora prof. dr. sc. Seada Vojnikovića, može se nedvojbeno zaključiti kako se radi o vrijednom djelu koje u potpunosti ispunjava zahtjeve stručne i nastavno­znanstvene literature, specifične za znanstveno područje “Ekologija šuma i urbanog zelenila”. Autoru, prof. dr. sc. Seadu Vojnikoviću, vrsnom poznavatelju šumarske struke, kojemu ovo nije prvi uradak, a vjerujemo niti posljednji, upućujemo iskrene čestitke.

 

Zagreb, veljače 2022.                     Dr. sc. Tomislav Dubravac, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

 

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/02/Korice-Tipologija0001-002.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH